2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu

2016 Yılı Türkiye Pencere ve Cam Pazarı Raporu

8- 2016 YILI PVC PENCERE HESABI
Yukarıdaki kabuller ışığında 2016 yılında üretilen PVC pencerelerin PVC profil ihtiyacı için aşağıdaki hesaplar yapılmıştır:

a) Yeni Konutlar için
Resmi istatistiklere yansımış olan yeni konutlar 650.000 yeni konut x %94 : 610.000 adet PVC pencereli yeni konut Bu konutlarda kullanılmış olan PVC pencerelerdeki PVC profil ağırlığı 610.000 x 0,135 ton = 83.000 ton. Burada şu noktaya dikkat edilmelidir: Her konutta ortalama 15 m2 pencere olduğu kabul edilmiştir. Ancak konutların olduğu bina veya sitelerde bizzat konut içinde olmayan merdiven boşlukları, bodrum katı, müştemilat gibi yerlerde de penceler olup, bu pencereler konutlarda olan pencerelerin yaklaşık %20’si kadar olmaktadır. Buraları ortak alanlar olarak da adlandırabiliriz ve bu pencereler 83.000 x %20 = 17.000 ton tutmaktadır. Dolayısıyla 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımış 610.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 100.000 tondur.

 

Resmi istatistiklere yansımamış olan konutlar
Yukarıdaki bölümlerde yapı izni sayılarının yıllardır yapı kullanım izni sayılarından yaklaşık %40 fazla olduğunu TÜİK istatistiklerine dayanarak göstermiştik. Bu farkın yarısının aslında bitmiş ve pencereleri takılmış olduğunu tahmin etmekteyiz. Gene birçok ev de inşa edilmekte ve satış gerekmeden içinde oturulmaya başlamakta ve dolayısıyla resmi satış istatistiklerinde görülmemektedir. Buna göre 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımamış 240.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 40.000 tondur. Dolayısıyla 2016 yılında inşa edilmiş ve resmi kayıtlara yansımış 610.000 yeni konut ve ortak alanları için üretilmiş olan PVC pencerelerdeki toplam PVC profil ağırlığı = 100.000 tondur. 2016 yılında kayıtlara yansımış ve yansımamış toplam 850.000 yeni konut için üretilmiş PVC pencerelerin PVC profil ağırlığı 140.000 tondur.

b) Konut dışı binalar için
Ülkemizde yeni konut inşaatlarının dışında yüzölçümü bazında konutların %20’si kadar da konut dışı bina inşa edilmektedir. Ancak bu tür yapılarda PVC pencerelerin kullanım oranı yaklaşık %35’dir. Bu kabullerle; 850.000 yeni konut x %20 = 170.000 adet eşdeğer konut x %35 : 60.000 PVC pencereli eşdeğer konut, 2016 yılında bu eşdeğer konutlarda kullanılmış olan PVC profil ağırlığı 60.000 x 0,160 =10.000 ton. Sonuç olarak; 2016 yılında yeni binalarda; 910.000 konut ve eşdeğer konut için PVC pencere üretilmiş, Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 16.400.000 m2’ye ulaşmış,  140.000 ton PVC profilli PVC pencere kullanılmıştır.

Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık %7 kesim ve üretim firesi ile 150.000 ton PVC profil kullanılmıştır. Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak %20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 7.100.000 adet olmuştur.

c) Pencere Yenileme Piyasası için
Profil sistem üreticisi firmaların pencere üreten bayilerinden aldıkları bilgilere göre Türkiye genelinde üretilmiş olan PVC pencerelerin yarıya yakını (yaklaşık %48) mevcut binalardaki pencerelerin yenilenmesinde kullanılmıştır. Ancak bu konuda ayrıntılı istatistikler bulunmamaktadır. Yeni binalarda olduğu gibi değiştirme işlerinde de konutlar için üretilmiş olan pencerelerin %7 kadarı da konut dışı binalar için üretilmiştir.
2016 yılında;  790.000 eski konuttapencere değiştirilmiş, 60.000 eşdeğer konut karşılığı pencere dekonut dışı eski binalarda yenilenmiştir. Buna göre eski yapılarda toplam 850.000 konut ve eşdeğer konut penceresi değiştirilmiştir. Sonuç olarak; 2016 yılında eski
binalarda;  850.000 konut ve eşdeğer konut için PVC pencereüretilmiş,  Bu pencerelerin dıştan dışa alanı 15.300.000 m2’ye ulaşmış, 130.000 ton PVC profilli PVC pencere kullanılmıştır. Bu tutar net ağırlıktır ve pencere üretiminde yaklaşık %7 kesim ve üretim firesi ile 140.000 ton PVC profil kullanılmıştır. Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak %20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 6.600.000 adet olmuştur.

Penceresi 2016 yılında değişmiş olan 790.000 konut mevcut yaklaşık 22 milyon konut stoğunun yaklaşık %3,6’sıdır; yani her 27 konutunn birinin penceresi 2016 yılında değiştirilmiştir. TÜİK’e göre ülkemizin konut stoğu içinde ikinci evler, yazlıklar, kiraya verilmemiş boş duran evler bulunmamaktadır. Bunlar da dikkate alındığında her 30 konutun biri veya %3’ü yenilenmiş denebilir. Daire başına 6,5 kanat ve ek olarak %20 ortak alan pencerelerindeki kanatlar hesabı ile toplam açılan kanat sayısı 6.600.000 adet olmuştur.


d) Toplam PVC Pencere Pazarı
2016 yılında üretilmiş olan;  toplam PVC pencere tutarı yaklaşık 31.700.000 m2 olup, 270.000 ton PVC profil kullanılmıştır.  Fireli olarak PVC pencere üreticilerininkullanmış oldukları PVC  profil tutarı 290.000 ton olmuştur. Üretilenpencereler yaklaşık 1.760.000 eşdeğer konuta karşılık gelmektedir. Üretilen pencerelerde açılan kanat sayısı yaklaşık 13.700.000 adet olmuştur.


9- CAM VE AKSESUAR KULLANIMI
Raporun PVC pencere profil pazar bilgilerinin hesaplandığı bölümün devamında bu pencerelerde kullanılmış olan cam ve aksesuar tahminleri yapılmıştır. Bu rakamlar sadece PVC pencereler için hesaplanmış olup, Aluminyum ve diğer malzemelerden üretilen pencereler de eklendiğinde bütünlük sağlanmış olabilecektir. Bu bakımdan sektörün daha büyük bir işbirliği içinde çalışmasında yarar vardır.


a) 2016 yılında PVC Pencerelerde kullanılmış olan cam hesabı

Görünen cam alanı PVC pencerelerde ortalama %75’dir. Dıştan dışa cam ölçüsü bu alandan %5 daha büyüktür. 2016 yılında üretilmiş olan 31.700.000 m2 PVC pencereye bu kabullere göre 25.000.000 m2 cam takılmıştır. Üretilen camlarda yaklaşoık %7,5 kırılma firesi olmaktadır. Bu kırılmalar atölyede, nakliye esnasında, taşımada veya takma veya takma sonrasında teslime kadarki aşamada olmaktadır. Buna göre üretilmiş olması gereken cam aslında 27.000.000 m2’dir. Üretilen pencere/camlı balkon kapılarının %95’ı çift cam üniteli, %4’u tek camlı, %1’i 3 cam üniteli olarak üretilmiştir. Bu kabuller esas alınırsa kullanılmış olan tekcam alanı yaklaşık 55.000.000 m2’dir. %5 olması gereken kesim firesi bu hesaba dahil edilmemiştir. Camla ilgili rakamlar dernek içinde oluşturulmuş ve Trakya Cam Sanayi A.Ş. yetkilileri ile görüşülerek sağlaması yapılmıştır.

b) PVC dışı pencereler için cam hesabı
Aluminyum pencerelerin önemli bir kısmı camlı dış cephelere uygulanmaktadır ve derneğimizde henüz bu konuda sağlıklı istatistikler yoktur.


c) 2016 yılında PVC Pencerelerde kullanılmış olan aksesuar hesabı
2016 yılında üretilmiş olan PVC pencereli konut ve konut eşdeğeri binaların toplamı 1.760.000 eşdeğer konuttur. Ancak bu binalarda ek olarak %20 kadar da ortak alan mevcuttur ve bu alanlar 340.000 konuta eşdeğer gelmektedir ve bu alanlarda da açılır kanat vardır (bu kabul ile birlikte aksesuar takılan konut sayısı 2.100.00 olarak alınmıştır). Bir konutta ortalama 5 pencere kanadı, 1,5 da balkon kapısı kanadı kullanıldığı kabulü ile yaklaşık 13.500.000 adet açılım aksesuarı ve bir o kadar da kol kullanılmıştır. Bunların yaklaşık 10.500.000 adedi pencere aksesuarı, 3.000.000 adedi de balkon kapısı aksesuarıdır. Aksesuarların yaklaşık olarak yarısı tek, yarısı da çift açılımdır.


Diğer Haberler


reklamverburaya
reklamverburaya
reklamverburaya
reklamverburaya
reklamverburaya