Yeni Ürünler

SMC ile Statik Elektrik ve İyonizer Çözümleri

Çoğu insan erken yaşta statik elektrik örnekleri ile karşılaştı. Belki bir kapı kolunu tutarken ya da biri ile tokalaşırken dokunurken şok olmuş olursunuz. Okulda, kafanıza bir balon sürtme ve sonra balonu kaldırırken saçlarınızın ayağa kalkmasını izleyerek deney yapmış olabilirsiniz. Bu örneklerin tümü, statik elektriğin üretilmesi ve deşarjının aynı prensiplerini takip eder. Bu yazıda, endüstriyel imalat işlemlerinde statik elektrikle ilgili sorunları ve bunların etkin bir şekilde nasıl ele alınacağını aktarıyoruz.

Statik Elektrik Nasıl Oluşur?

Atom seviyesinde, malzemeler çekirdekte pozitif yüklü protonlar ve kabuktaki negatif yüklü elektronlar dengesine sahiptir. Bakiye, her birinin aynı sayıda olmasını gerektirir. Statik bir yük, bu denge atom veya molekülden bir veya daha fazla elektronun kaybı veya kazanımı nedeniyle kaydığında meydana gelir. Bu kayıp veya kazanç için birincil mekanizma, birkaç olasılık arasında, sürtünmedir. Benzer veya farklı olan iki malzeme birbirine temas ettiğinde, temas yavaş veya kısa veya yumuşak olsa bile, bitişik yüzeyler arasında sürtünme vardır. Elektronlar, verici ve alıcı atomlar veya moleküller için dengesizliğe yol açan transfer edilebilir. Önceden birbiriyle temas eden iki yüzeyin ayrılması, elektron transferiyle de sonuçlanabilir.

İletkenler olarak adlandırılan bazı malzemeler, atomdan atoma akan elektronlardan kolayca geçebilir. Bu malzemeler, özellikle toprak adı verilen geniş bir iletken kütle ile temas halindeyken, fazla elektrotları dökebilir veya iletken elektronları ileterek hızlı bir şekilde yeniden kazanabilir ve yükü nötr hale getirir. Yalıtkan adı verilen iletken olmayan malzemeler, elektronları bir noktadan diğerine kolayca hareket ettirmezler. Başlangıçta sürtünme tarafından oluşturulan dengesiz bir durum uzun bir süre boyunca devam edebilir. Bu bir insan, toprağa bir nesne veya yol ya da havadaki bir parçacık olabilir.

İstenmeyen Koşullar Oluştuğunda, Yeniden dengeleme, kişisel olarak yaşadığımız şok gibi aniden ortaya çıkabilir. Endüstriyel bir ortamda, yeniden dengeleme, her türlü istenmeyen koşullara neden olabilir. Küçük elektronik yollar zarar görebilir. Hammaddeler ve mamul ürünler kirlenebilir. Plastik dokuma, kendisine yapışabilir veya ekipmanı tutabilir. Taşınan ürünler birbirlerinden uzaklaştırılarak yanlış besleme, yanlış hizalama veya düşmelere neden olabilir. Operatörler şokun ciddiyetine bağlı olarak rahatsızlık verebilir veya yaralanabilir. Ayrıca, yeniden dengeleme eksik veya geçici olabilir, bu da kusurların ve istenmeyen koşulların birikmesine neden olur.

İyonizatörlerle Nötrleştirici Statik

SMC de dahil olmak üzere iyonlaştırıcılar denilen bir dizi statik nötrleştirme ürünü mevcuttur. İyonlizerler, iyonik yayıcıların keskin noktalarında konsantre olan ortam hava moleküllerini çok yüksek voltajlara maruz bırakarak iyon olarak adlandırılan pozitif ve / veya negatif yüklü parçacıklar oluşturur.

Bazı ürün formları arasında çubuklar, fanlar ve nozüller bulunur. Her iyonizer iyonları oluşturur ve sonra onları bir fandan basınçlı hava veya basınçlı hava kullanarak hedef dengesiz maddeye doğru iter. İyonlar istenmeyen şekilde yüklü malzeme ile temas ettiğinde, elektronlar transferi yapılarak dengesizliği etkisiz hale getirir. Nötralize edilmiş statik sonucu daha başarılı bir üretim operasyonu ve güvenli bir ortam oluşturulur.

SMC’nin IZS41’i gibi bar tipi iyonizerler, yüksek voltajlı güç kaynağı ve iyon yayıcıların yanı sıra kullanıcı ayarları ve geri bildirim kontrolleri ile birlikte gelir.

Statik bir dengesizliğin varlığı, uzmanlar tarafından testler yapılarak kontrol edilebilir. Sorunun büyüklüğünü nasıl kavrayacağınızı veya tedaviyi nasıl düzenleyeceğinizi anlamak zor olabilir. Ölçü aletleri ile kontrol etmek faydalı bir metoddur. Temel bir sorun giderme taslağı, yaklaşımı yönlendirmeye yardımcı olabilir:

• Arıza modunu tanımlayın.

• Karşılaşılan malzemeleri tanımlayın.

• Statik ile ilgili sorunlara neden olan süreci belirleyin.

• Statik nötralizasyon sonrası en uygun sonucu tanımlayın.

• Alan içerisinde tedavi için ideal yeri seçin.

• El ölçeri kullanarak, şarjın büyüklüğünü ve polaritesini ölçün.

• Tedavi alanı için en uygun olan bir iyonlaştırıcı tipini seçin.

• İyonlaştırıcıyı takın ve yönlendirin.

• Ayar varsa, iyonlaştırıcıyı en uygun ayarlara getirin.

• Tedaviyi gözlemleyin ve sonuçları beklenti ile karşılaştırın.

Sorunlu bölgenin yada uygulamanın belirlenmesi

Uygulamalardaki başarısızlık statik bir sorunun kanıtıdır ve bunun tanımlanması genellikle en az çabayı gerektirir. Bir pakete yapışmayan etiketler olabilir. Belki bir elektronik bileşen veya montaj kalite kontrolünde düzgün çalışmıyordur. Plastik dokuma, merdaneler boyunca hareket ederken kendine yapışabilir. Bazı durumlarda, plastik şişeler bir konveyör hattından atlar veya bir hazneden çıkarken kalıplanmış parçalar sıkışır .

Malzemeleri Tanımla

İletken olmayan malzemelerin yük biriktirme olasılığı en yüksektir ve plastikler endüstriyel ortamda en çok etkilenenlerdir. Tekstil için cam ve doğal lifler gibi daha az belirgin malzemeler statik bir yük taşıyabilir.  Serinin bir ucunda aşırı pozitif yükü destekleyen malzemeler var. Diğer ucunda, negatif yüke eğilimli malzemeler bulunur. Birbirine benzemeyen iki malzeme birbirine temas ettiğinde, serideki aralarındaki mesafe, yükün büyüklüğünü veya bir yükün verilme olasılığını tahmin edebilir. Seri hakkında farkındalığa sahip olmak, statik sorunları öngörmeye yardımcı olabilir ve bu nedenle önlem alabilir. Mevcut koşullarda, ücretin kaynağı daha kolay bir şekilde tespit edilebilir.

İşlemleri tanımlayın

Statik olan potansiyel süreçleri gözlemlerken, sürtünme veya ayrılmaya, iletken olmayan malzemelere ve arıza modunun konumuna dikkat edin. Bu faktörler çoğu zaman statik kaynağına işaret edecektir. Paketleme sorunları genellikle şarj üretim operasyonuna yakın olarak görülür. Elektronik, aksine, fonksiyonel bir test tamamlanana kadar statik hasar belirtileri göstermeyebilir.

Tedavinin En İyi Sonucunu Tanımlayın

Üretim hatalarının tersine çevrilmesi genellikle herkesin isteyeceği bir şeydir. Bazı işlemler statik için farklı tolerans derecelerine sahip olabilir. Bir performans limiti belirlemek, tedavinin herhangi bir şekilde iyileştirilmesini sağlayabilir. Örnekler ayarları değiştirmek, başka bir cihaz eklemek, iyonizeri farklı şekilde yönlendirmek veya tamamen yerleştirmek olabilir. Diğer taraftan, eğer kurulum etkin değilse, işlemin yeniden değerlendirilmesine yol açacaktır.

 Şarjın Büyüklüğünü ve Kutupluluğunu Ölçün

El tipi ölçüm cihazları, şarjın varlığını büyüklüğünü ve polaritesini doğrulayabilir. Tedavinin hem tanı hem de değerlendirilmesi için faydalı araçlardır. Yükün büyüklüğü önemlidir çünkü bazı statik kaynaklı davranışlar, şarj eşiğin altına düşene kadar azaltılmaz. Polarite önemlidir, çünkü bazı cihazlar karşıt yükü olan iyonlar oluşturabilir. Karşılıklı bir şarjla müdahale etmek, statik dengesizliği dengeli iyon oluşumuyla işlemden daha hızlı azaltacaktır. SMC’nin IZH serisi el ölçüm aleti  ile bu ölçüm kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bir İyonizer Türü Seçin

Farklı tip iyonizerler vardır. Nozül tip, iyonları tetiklenmiş basınçlı hava jeti ile besler. Manuel olarak çalıştırılırlar ve genellikle temizlik için kullanılırlar, ayrıca etiket yapıştırma amaçlı bir yüzey veya küçük kalıplanmış parçalar gibi küçük hedefler için uygundur. Hava şekli tipik olarak, tek bir yayıcıdan çıkıntı yapan genişleyen bir hava konisidir.

Fanlar, ortamdaki havayı orta mesafeden çok sayıda iyon yayıcının içinden geçirir. Enerji tasarrufu sağlarlar çünkü basınçlı hava beslemesi gerektirmezler ve altyapı mevcut olmadığında uygundurlar. Bununla birlikte, ortam havası o kadar temiz değildir ve kirletici maddeler getirebilir.

SMC IZF Serisi fan iyonlaştırıcılar, nötrleştirici iyonları orta mesafeden dağıtmak için basınçlı hava yerine ortam havası kullanır.

Bar tipi serileri uzun bir iyonize hava perdesi oluşturur ve uzun veya geniş bir hedef alanı kaplamak için uygundur. Çubuk uzunluğuna bağlı yayıcı ve hava jetlerinin sayısı ile birlikte birden fazla uzunluk mevcuttur. Statik büyüklüğü istenen eşiğin altına indirmek için gereken zamana bağlı olarak, hedef nesnenin yoluna uzunlamasına veya enine olarak yerleştirilebilirler.

SMC’den IZT40 gibi uzak iyonizer çubukları 2500 mm’ye kadar uzun veya geniş bir hedef alanı kapsayacak şekilde  bir hava perdesi oluşturur. Bu iyonizerler güç kaynağını ve kontrolleri ayırır ve dar alanlara monte edilmelerini sağlar.

İyonizer Ayarlarının doğrulanması

Fan tipi iyonizerlerin farklı hız ayarları vardır. Düşük fan hızı daha sessiz ve gevşek parçalara daha az zarar verir. Daha yüksek hız daha hızlı nötralizasyon ve daha geniş bir kapsama alanı sağlayacaktır. Bar tipi iyonizerler daha geniş bir kontrol yelpazesine sahip olacaktı . İyon polaritesi, darbe frekansı ve denge ayarlanabilir. Bazı çubuklarda yayıcı temizliği için hassasiyet ayarlı alarmlar vardır. Boşaltma hava basıncı, çubuklar ve nozüller için ayarlanabilir.

Tedaviyi Gözlemleyin ve Sonuçları değerlendirin.

İyonlar görünmez olduğu için, iyon üretiminin çalıştığını doğrulamak için çıktının ölçülmesi faydalıdır. Hedef sürecin gözlenmesi, tedavinin ne kadar etkili olduğunu onaylayacaktır. Gözlem ve karşılaştırma, memnuniyet veya optimizasyona yol açan geri bildirim döngüsünü içerir. Ağ beslemeleri ve taşınan paketler gibi hızlı hareket eden hedefler, statik elektriği ortadan kaldıracak kadar uzun süre işleme tabi tutulmayabilir. Ek veya yeniden yönlendirilmiş iyonlaştırıcılar gerekli olabilir. Kontrollerin ayarlanması gerekebilir. Sonuçların tatmin edici olması durumunda, enerji tasarrufu için temizleme basıncının düşürülmesine izin verilebilir. Alternatif olarak, üretim oranları arttırılabilir.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı