42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul…

Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bölgedeki en büyük, dünyada ise sektöründe ilk 5’te yer alan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı Yapı–Turkeybuild İstanbul’u bu sene 68.738 kişi ziyaret etti.

Fuarda, Yatırım Odağı Forumunda “Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ve ITE Turkey ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu yeni iş birliği kapsamında, Türkiye İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla, turizm yatırımcılarını temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektörün yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırdı.

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan YEM Fuarcılık tarafından düzen­lenen 42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu sene 12 ülkeden 553 katılımcı firmayı ağırladı. 30’un üze­rinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının yer aldığı fuarda beş gün boyun­ca inovatif inşaat teknolojileri, işçi robotlar, çağdaş yapı malzemele­ri, yenilikçi iş yapma biçimleri, yeni kentsel dönüşüm fırsatları hakkında gündem konuları tartışılarak inşaat ve yapı sektörünün nabzı tutuldu.

Fuarda çok sayıda inovatif ürün görücüye çıktı. Yapı sektöründe di­jital çözümler, yenilikçi malzemeler büyük ilgi gördü. Fuar’a iş makine­leri, nalburiye ve el aletleri, yapısal çelik, prefabrike yapılar, yapı sis­temleri, iç yapı ve dekorasyon, du­var ve döşeme kaplamaları, banyo – mutfak donanımları, kapı ve akse­suarlar, elektrik, aydınlatma, oto­masyon, yalıtım, yapı kimyasalları, boya, çatı, doğrama (kapı – pen­cere), cephe, otomatik kapı – ge­çiş sistemleri, gölgelendirme, kaba yapı, tesisat, asansör, çevre düzen­leme ve yazılım alanlarında hizmet veren yerli ve yabancı firmalar katı­lım gösterdi.

42 yıldır Yapı Fuarı-Turkeybuild İs­tanbul’un, uluslararası bir platform olarak ülkemiz inşaat ve yapı mal­zemeleri sektörüne ayna tuttuğunu dile getiren ITE EMEA Bölge Direk­törü Kemal Ülgen, “2019 yılında yapı sektörü için ihracat önemli bir çıkış yolu olarak gözüküyor. İnşa­at malzemeleri ihracatında %7-8 arasında bir artış olması ve 23 mil­yar dolara yaklaşması öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında olanakların iyileşmesi bekleniyor. İç pazarda, diğer yıllar­dan farklı olarak iki gelişme daha beklentiler arasında. Bunlardan biri yeni inşaat işlerinde talebin azalmasıyla birlikte yenilenme pa­zarının hareketlenmesi, diğeri ise döviz kurlarının ithalatı sınırlaması sebebiyle iç pazardan tedariğin artması. Tüm bu dönüşümün orta­sında inşaat sektörünün kalbi Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da atı­yor.. İnşaat ve yapı sektörlerinin her geçen gün artan değerine Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul olarak destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde görüşlerini iletti.

240’IN ÜZERİNDE ALICI, VIP YURT DIŞI ALIM HEYET PROGRAMLARIN­DA BİR ARAYA GELDİ

Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenen VIP Yurt Dışı Alım Heye­ti programları kapsamında Cezayir, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Irak, Fas, Filistin, Suudi Arabistan, Tunus, Uganda, Birleşik Arap Emir­likleri, Nijerya, Hindistan gibi ülkeler­den 240’ın üzerinde yabancı alıcıyı ağırladı. ITE Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) ile bu yıl da tüm katılımcılar ve alı­cılar ücretsiz olarak akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde birbirleriyle ileti­şim kurarak 1.200’den fazla toplan­tı gerçekleştirdi ve yeni iş birliklerine imza atma fırsatı yakaladı.

TURİZM VE İNŞAAT’ SEKTÖRLERİN­DE YENİLEME PAZARINA YÖNELİK ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ

Fuarın ilk günü gerçekleştirilen “Tu­rizm ve İnşaat” oturumunda Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayiciler Der­neği Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fatih Tokatlı, Türkiye Em­lak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksoy ve Türk Eximbank Pa­zarlama Daire Başkanı Gülpervin Curaoğlu’nun katılımları ile sektö­rün geçirdiği yılın malzeme, inşaat, ekonomi ve planlama perspektifleri ele alınarak değerlendirildi. Ayrıca oturumda turizm sektörüne yönelik önemli bir iş birliği duyurusu payla­şıldı. İş birliği kapsamında Türkiye İMSAD üyeleri, yenilenecek turizm tesislerinde güvenli, sağlıklı, çevre dostu ve enerji verimli ürünlerin kul­lanılmasını sağlamak amacıyla, tu­rizm yatırımcılarını temsil eden TTYD üyeleri ile bir araya gelerek sektö­rün yenilenme ihtiyaçlarını masaya yatırdı.

Fuar beş gün boyunca çeşitli otu­rumlar ve seminer programları ile bilgi ve eğlenceyi bir arada sundu. Organizasyonun öne çıkan konuş­macılarından MX3D CEO’su Gijs Van Der Velden ve NLE Kurucusu, Mimar, Tasarımcı ve Kentsel Araş­tırması Kunle Adeyemi ‘Kalebo­dur’la Mimarlar Konuşuyor’ söyleşi­sinde bir araya geldi.

İnovasyona dayalı sistemin tasa­rımın geleceğini olacağının altını çizen Gijs Van Der Velden, “Her zaman yeni gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor. ‘Dijital dizayn’ günümüzde gerçekten de çok bü­yük önem taşıyor. Bizler birer aracı olarak bu teknolojiyi yapılar üzerin­de kullanıyoruz. Tasarım öncesinde tüm materyalleri bir arada topluyo­ruz, denemeler yapıyoruz ve olum­lu sonuç aldığımız çalışmalarda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Robotikleşme her alanda olduğu gibi dizayn alanında da gelişmeye devam ediyor. Bu alanda birçok profesyonel ile bir araya gelerek daha iyi sonuçlar almak üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kentleşme konusunda planlı hare­ket edilmesi gerektiğini vurgulayan Kunle Adeyemi, “İnsanlığın çevre ile ilişkisi mega kentlerde ve büyük topluluklarda paralel şekilde artı­yor. Kentleşme, iklim değişiklikleri ve farklılık gösteren büyük kent so­runları ile başa çıkmak gerekiyor. Dijital teknolojiler, mimari süreçler ve üretimde, değer kattıkları ve çö­zümlere destek oldukları derecede önemli bir rol oynuyor” şeklinde gö­rüşlerini paylaştı.

2020 yılında 18-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan, yapı sektörünün uluslararası buluşma noktası 43. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul için birçok marka şimdiden yerini ayırttı.

Bir Yorum Yazın..