Aluteam: Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (Astel)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Alüminyum Test, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin (ALUTEAM), Girişimci Alüminyum Sanayici ve İşadamları Derneği ortaklığında hazırladığı ‘’Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı’’ projesi İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenerek uygulanmaya başlandı.

Üniversite sanayi işbirliği ile kurulan ALUTEAM, sektör ortaklığındaki rekabet ön­cesi alanlarda kurduğu altyapılar­la sektörün ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda, alü­minyum yapı sistemlerinin akredite testlerinin gerçekleştirileceği ve ilgili başlıkta nitelikli insan kaynağının oluşmasını dönük bir ‘’cephe aka­deminin’’ kurulacağı yeni. Bir proje hayata geçiriliyor.

Alüminyum test, eğitim araştırma merkezi kapsamında 2012 yılında başlayan ortak çalışmalar gelişe­rek devam etmektedir. Sektörde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen ortak ihtiyaçlarından en önemlilerinden birisi; alümin­yum malzemeden imal edilmiş yapı sistemlerine (cephe sistem­leri, kapılar, pencereler, bölmeler vb.) sektörün ortaklığında kurula­cak akredite bir laboratuvardır. Bu projede, ortak test laboratuvarın kurulması ve elde edilecek verinin sektörün geliştirilmesi için kullanıl­ması amaçlanmaktadır. Kurulacak akredite sistem testleri laboratu­varı projesi ile ilk defa alüminyum sektörünün ortak bir amaç doğrul­tusunda merkez kurulumu ile baş­layan kümelenmenin devamının sağlanması amaçlanmaktadır. Kurulacak sistem testleri laboratu­varının alüminyum sanayicilerin ve uygulamacıların temel ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda teşkili ve labo­ratuvardan elde edilecek verilerin genelleştirilerek ürün ve üretimin geliştirilmesi, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkarılması amaç­lanmaktadır.

Bu projenin diğer önemli ama­cı; alüminyum mimari uygulama alanlarında yetkin ve deneyimli iş gücünün yetiştirilmesidir. Sektörün talebi üzerine 2019 yılında ‘’ Alü­minyum Cephe Sistemleri’’ mesleki eğitimlerine başlanmıştır. Bu kap­samda gerçekleştirilen ve plan­lanan eğitimler ile sektöre nitelikli yapı sistemleri konularında destek olunmuştur. Bu proje kapsamın­da bilgi temelli yapı sistemlerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kurulacak olan ‘’Cephe Akademi­si’’ ile çalışmaların profesyonel bir eğitim / modülüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirile­cek olan test ve eğitim faaliyetleri sayesinde birbirini destekleyen ve büyüten bir yapı oluşturulacaktır. Ayrıca sektörün tüm temsilcilerinde ( Alüminyum ana üreticileri, uygu­lamacılar, yardımcı malzemeciler, vb.) kümelenme bilincinin ilgili diğer alanlarda yaygınlaşması amaçlan­maktadır.

Sektörde yapı elemanlarında ürün standartlarının oluşturulması ön­cülüğü yapılacaktır. Ayrıca ikinci sistem testleri laboratuvarının ulus­larası akreditasyonlarının yapıla­rak ülke dışına da hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Bu tür sistem testlerinin plastik, ahşap, metal vb. esaslı malzemelerden imal edil­miş yapı elemanlarına da hizmet vermesi ve elde edilecek verile­rin alüminyum sektörüne gelmesi amaçlanmaktadır. Sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Projeye, İstanbul Demir ve Demirdışı İhracatçılar Birliği’de (İDDMİB) Şu­bat 2019’dan itibaren resmi ortak olmuştur.

Bir Yorum Yazın..