Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları 2020’ye Hazırlanıyor

2019 Yılında 117 ülkeden 12.376’sı uluslararası olmak üzere 68.440 sektör profesyonelini ağırlayan, sektörünün en büyük ve prestijli tedarik merkezi Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları 4-7 Mart 2020 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde yeniden ziyaretçileri ile buluşuyor.

6-9 Mart 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Mer­kezi’nde ziyaretçileri ile bu­luşup sektörün yeni pazarlara erişi­mine bir kez daha büyük katkıda bulunan Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları; 24 ülkeden 614 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile ka­pılarını açıp, 117 ülkeden, 12.376’sı uluslararası ziyaretçi olmak üzere 68.440 sektör profesyoneline ev sa­hipliği yaptı.

Bir önceki yıla göre uluslararası ziya­retçi sayısında %23 oranında artış yakalayan fuarlar, uluslararası ziya­retçi sayısı, niteliği ve çeşitliliği ile her geçen yıl biraz daha küresel bir çehreye bürünerek alanında dün­yanın en büyüğü olma konusun­daki hedefine gitgide yaklaştığını kanıtlar nitelikteydi. Sektörün ihra­cat ile ilgili beklentilerini karşılama anlamında büyük önem taşıyan uluslararası ziyaretçilerin sayısında­ki önemli orandaki artış katılımcı­ların yüzünü güldürürken; Güney Amerika, Sahra Altı Afrika, Doğu Asya, Batı Avrupa gibi bölgelerden gelen ziyaretçi sayısının ayrıca art­ması da fuarların bölgesel bir et­kinlik olmaktan çıkıp küreselleşme yolunda her geçen yıl daha fazla yol kat ettiğinin göstergesi duru­mundaydı.

2019 yılında gerek katılımcılardan gerekse ziyaretçilerden son dere­ce olumlu geri bildirimler alan fuar­ların, 2020 yılında mevcut başarısını daha ileri götürmesi adına çalış­malar tüm hızıyla sürüyor. Fuar ile il­gili, hem temelde fuarın bilinirliğinin yüksek seviyede olduğu Balkanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu gibi bölge­lerde tanıtım çalışmaları sürdürülür­ken hem de katılımcılarımızın yeni pazarlara erişimini sağlamak ama­cıyla Orta Avrupa, Batı-Orta Asya, Batı Avrupa gibi bölgelerde de çalışmalar arttırılarak devam edi­yor. Bu amaçla bir yandan sektörel yayınlara ilan verilmesi, ilgili sivil top­lum kuruluşları ile iletişime geçilme­si, fuar ziyaretleri gibi faaliyetler ger­çekleştirilirken öte yandan da dijital pazarlama araçları ve sosyal med­yadaki mecralar olabildiğince et­kin bir şekilde kullanılıyor. Bu sayede katılımcıların ulaşmayı amaçladığı ziyaretçi profiline temas edilebile­cek tüm kanallara en etkin şekilde nüfuz edilmiş olunuyor.

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fu­arları bu yıl da 4-7 Mart 2019 tarih­lerinde Tüyap Fuar ve Kongre Mer­kezi’nde sektörün öncü dernekleri PÜKAB, PÜKAD ve GALSİAD işbirliği ile bir kez daha ziyaretçileri ile bulu­şacak. Fuarların sektörle olan güç birliği ve dayanışmasının her geçen yıl her iki tarafa da güç kattığı göz önünde bulundurulduğunda 2020 fuarlarının önceki yıllardan da ve­rimli geçeceği rahatlıkla öngörüle­bilir durumda. Tüm sektör paydaş­ları ile 4-7 Mart 2020’de buluşmak dileğiyle.

Bir Yorum Yazın..