Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları Artık Bölgesel Değil, Global Bir Ticari Platform Konumunda

“Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları uluslararası alandaki gücü ve prestiji sayesinde ülke içindeki ekonomik olumsuzluklardan bağımsız olarak ilerleme kaydedebilecek nitelikte olduğunu bu yıl ispat etmiş oldu.”

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları Proje Grup Başkanı Sema Topaloğlu ile gerçek­leştirdiğimiz söyleşide sorularımızı  şu şekilde yanıtladı;

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam 2019’u nasıl özetlemek istersiniz?

Her yıl eş zamanlı olarak düzenle­diğimiz Avrasya Pencere, Avrasya Kapı ve Avrasya Cam Fuarlar’ı bu yıl 27 ülkeden 614 firma ve firma temsilciğinin katılımıyla 12 Salon ve brüt 110.000 m2’lik bir alanda ger­çekleşti. Kısaca değerlendirmek gerekirse geçtiğimiz aylarda inşa­at sektörünün yaşadığı zorluklara rağmen son derece başarılı ve tüm sektöre moral aşılayabilecek bir fuar gerçekleştirdiğimizi söyleyebi­lirim. Fuar sonrasında katılımcıları­mızdan aldığımız geri bildirimler de bunu doğruluyor.

Ziyaretçi Sayıları Açısından Fuarı Nasıl Değerlendirirsiniz?

Avrasya Pencere, Kapı ve Cam fuarları 2019 yılında toplam 68.440 sektör profesyoneline ev sahipli­ği yaptı. Bununla birlikte; bu yıl asıl üzerinde durulması gereken konu geçen yıla göre %23 gibi bir artış oranıyla 116 ülkeden 12.376 ulus­lararası ziyaretçiyi fuarda ağırlamış olmamız. Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları, uluslararası alandaki gücü ve prestiji sayesinde ülke için­deki ekonomik olumsuzluklardan bağımsız olarak ilerleme kaydede­bilecek nitelikte olduğunu bu yıl is­pat etmiş oldu. Ayrıca; bu yıl daha önce ziyaretçi ağırlamadığımız 24 yeni ülkeden ziyaretçilerin gelme­si, Batı Avrupa, Sahra-Altı Afrika, Orta-Doğu Asya bölgelerinden zi­yaretçilerimizin önemli sayıda artış göstermesi de bu savımızı destek­ler nitelikte. Görüyoruz ki sektör ve fuarımız arasındaki güç birliğinin yarattığı sinerji her iki tarafı da ileri taşımaya devam ediyor. Dolayısıy­la büyük bir mutlulukla ifade ede­bilirim ki Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları artık bölgesel nitelikte bir etkinlik olmanın ötesinde tüm dünyadaki sektör profesyonelle­rinin ajandasında yer alan, her yıl beklenen ve takip edilen, global bir ticari platform olmayı başarmış durumda.

2020 Fuarı Hazırlıkları Hakkında Neler Söylemek İstersiniz?

Temel olarak bu yıl kaldığımız yer­den devam edip kazanımlarımızın üstüne koyarak, fuarlarımızı ala­nında zirveye taşımanın öncelikli hedefimiz olduğunu söyleyebilirim. Bunu başarmak adına da öncelik­le sektörün ihtiyaç ve beklentilerini titizlikle incelemeye devam edip; katılımcılarımızın global arenadaki pazar paylarını arttırmasına katkıda bulunmak adına fuarı daha geniş kitlelere ve coğrafyalara tanıtmak, ziyaretçilerimizin hem sayısını hem çeşitliliğini hem de niteliğini arttır­mak üzerine proje ekibi olarak ha­zırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz. Bir yandan daha önce çok fazla sayıda ziyaretçi ağırlayamadığımız ülkelerdeki çalışmalarımızı yoğun­laştırırken, öte yandan Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi mev­cut durumda güçlü olduğumuz ülkelerde de çalışmalarımızı güç­lendirmek, temas edemediğimiz her noktaya erişmek adına çalışa­cağız. Bununla birlikte; yurt içinde de tüm sektörün bir araya geldiği, yenilik ve en son teknolojilerin görü­cüye çıktığı, kısacası sektörün nab­zının attığı platform olmaktan ödün vermeyeceğiz. Bunun için de fuar ziyaretleri, yurt içi ve yurt dışı seya­hatler, yerli ve yabancı sektörel ya­yınlarla iş birliği, google reklamları ve sosyal medya mecralarının et­kin kullanımı gibi dijital pazarlama gereçlerini de maksimum etkinlik ve verimlilikle kullanmaya devam edeceğiz.

Son Olarak İletmek İstediğiniz Bir Husus Var mıdır?

Katılımcılarımıza, ziyaretçilerimize, iş birlikleri ile gücümüze güç katan sektör dernekleri PÜKAB, PÜKAD ve GALSİAD’a, çalışmalarını fuarımız­da sektörle buluşturarak ile fuar­larımıza değer katan sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelere, sektörel yayınlara, kısacası tüm sek­tör bileşenlerine fuara olan ilgileri ve katkıları için teşekkürlerimi sun­mak istiyorum. 4-7 Mart 2020 tarih­lerinde Avrasya Pencere, Kapı ve Cam 2020’de görüşmek dileğiyle…

Bir Yorum Yazın..