Çatıder Yönetim Kurulu Başkanlığına Yaşar Şenal Seçildi

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) 9. Olağan Genel Kurulu’nda 2019-2020 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Rheinzink Genel Müdürü Yaşar Şenal oy birliğiyle seçildi.

Çatı Sanayici ve İş Adam­ları Derneği’nin (ÇATI­DER) gerçekleştirdiği 9. Olağan Genel Kurulu’n­da 2019-2020 döneminde görev yapacak yeni Yönetim Kurulu Üye­leri belirlendi.

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Rheinzink Genel Müdürü Yaşar Şenal seçildi. Şenal, “Sektö­rümüz son yıllarda büyümeyi sürdü­rerek istikrarı belirli ölçüde korumayı başardı. Önümüzdeki dönemde ise, en önemli hedefimiz mevcut zorlukların etkisine rağmen sek­törümüzün ulaştığı seviyeyi kalıcı hale getirmek olacak” dedi. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri 9. Olağan Genel Kurulu’nda Onduline Av­rasya’dan Gülçin Burunca, Işıklar Yapı Ürünleri‘nden Özgür Üzeltürk, Multiplan Enerji ve Yalıtım Sistemleri A.Ş.‘den M. Nazım Yavuz, Standart İzolasyon’dan Levent Çeki, Türk Ytong‘dan Lebriz Akdeniz, Mar­dav Yalıtım A.Ş’den Alper Doğru­er, BTM’den Orkun Ürkmez, BRAAS Çatı Sistemleri’nden Abdullah De­liceoğlu, Dörken Sistem A.Ş.’den Cengizhan Okur, Assan Panel A.Ş’den İhsan Tolga Akar Yönetim Kurulu Üyesi oldular. Çatı sektörü mevcut durumunu korumaya yö­nelik çalışmalar yapacak ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçi­len Rheinzink Genel Müdürü Yaşar Şenal, şunları söyledi:

“Sektörümüz son yıllarda büyüme­yi sürdürerek istikrarı belirli ölçüde korumayı başardı. Önümüzdeki dönemde ise en önemli hedefimiz mevcut zorlukların etkisine rağmen sektörümüzün ulaştığı seviyeyi kalıcı hale getirmek olacak. Bu süreçte devam eden kentsel dönüşüm uy­gulamalarıyla birlikte yenileme ve restorasyon projelerine daha fazla odaklanarak sektörümüze katkı sağlamasına çalışacağız. ‘Yatay Mimari’ olarak ifade edilen yeni şe­hircilik yaklaşımı da, sektörümüzün odak noktalarından biri olacak. Bu yaklaşımın sektörümüze etkilerini mercek altına alarak, potansiyel etkilerini gündemimize taşıyaca­ğız.”

Şenal yeni dönemde dijital plat­formları da daha etkin kullanarak, her türlü proje, etkinlik ve çalışma­ları üyelere çok daha güçlü şekilde ulaştırmayı planladıklarını belirte­rek, “Bu kapsamda ‘Yapı Okulu’, ‘Çatı & Cephe Konferansı’, ‘Çatı Ustaları Yarışması’ ve ‘Üniversite Eğitimleri’ gibi oldukça kapsamlı ancak farklı mecralarda yer alan çalışmaları ortak bir zeminde top­layarak mevcut altyapımızı geliştir­mek ve mobil uygulamalar şeklin­de tüm üyelerimizin ve hedef kitle kullanıcıların kullanımına sunmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca 2. basımı tamamlanan ‘Çatı Kaplama Mal­zemeleri Uygulama Detayları Kıla­vuzu’nun dijital ortama aktarılması ile tüm bilgilerin zaman ve mekan­dan bağımsız biçimde tüm sektör profesyonellerine ulaştırılması sağ­lanacak” diye konuştu.

Bir Yorum Yazın..