Cepheder’den İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda Çağrı: ’’İş Kazalarının Önlenmesi İçin Topyekün Mücadele Şart

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil BAŞTANOĞLU, inşaat sektörünün en önemli kollarından cephe sektöründe de iş güvenliğinin hayati önem taşıdığını belirterek,n“Gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle her yıl iş kazalarında telafisi mümkün olmayan can kayıpları yaşıyoruz. İş kazalarının ülkeye maliyeti ise 40 milyar lirayı buluyor. Her şeyden önce insanlarımızın canlarını ve sağlıklarını kaybetmemesi için işçi ve işverenler
başta olmak üzere topyekûn mücadele gerekiyor” dedi.

CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı Adil BAŞTANOĞ­LU, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, iş kazalarına karşı or­tak mücadele çağrısında bulundu.

Baştanoğlu iş sağlığı ve güvenliği konusundaki ihmaller nedeniyle meydana gelen kayıpların günü­müzün en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kurumların çoğunlukla işin maddi boyutunu bahane ederek göz ardı etmelerinin yanı sıra en başta ken­di can güvenliği için önlem alması gereken personelin de ihmali son­rası ne yazık ki iş kazaları meyda­na geliyor. Bu kazalarda en büyük üzüntümüz, insanların hayatını ve sağlıklarını kaybetmesi oluyor. Bu kayıpların telafisi yok. Ayrıca İMSAD verilerine göre, alınmayan önlemler neticesinde iş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti yaklaşık 40 milyar lirayı buluyor.”

İnşaat sektöründe en ufak tedbir­sizliğe yer yok

İnşaat sektörünün, en tehlikeli iş alanlarından biri olduğunu hatırla­tan Baştanoğlu, yaşanan iş kazala­rında ilk sırayı “yüksekten düşme” vakalarının aldığını, malzeme düş­mesi ve malzeme sıçramasının ise çok yaşanan diğer kazalar olduğu­nu söyledi. Baştanoğlu şu uyarılar­da bulundu:

“Yüksekte çalışmanın yapılacağı ortam, değerlendirme sırasında dikkate alınmalıdır, çalışma öncesi hava koşulları gözden geçirilmelidir. Yüksekte çalışma yapacak olan ki­şilerin tıbbi durumlarının (epilepsi hastaları, baş dönmesi-vertigo, vb.) değerlendirilmesi ayrıca gereklidir. Kullanılacak olan düşme korunumu ekipmanlarının uygunluğu ile test ve kontrollerinin yapılması önemli­dir.”

İşverenin sorumlulukları

Baştanoğlu, işverenin çalışan sağlı­ğı ve güvenliğiyle ilgili sorumlulukla­rını da şöyle sıraladı:

• Emniyetli bir tesis sağlamak (makine, ekipman, giriş-çıkışlar, vs.).

• Yaptığı faaliyetten kaynaklı hem çalışanlarına hem komşuları­na hem de kendi faaliyetinden et­kilenebilecek olan 3. şahıslara olan riskleri değerlendirmek ve gerekli emniyet tedbirlerini almak.

• Çalışanları ile iş birliği yaparak, onların fikirlerini almak. Varsa iş ye­rindeki diğer işverenler ile iş birliği yapmak.

• Gerekli durumda sağlık ve gü­venlik politikasını güncellemek.

• Uygun sağlık ve güvenlik tavsi­yelerini sağlamak. İlk yardım, acil durumlara müdahale gibi yeterli tesis ile çalışanlarına güvenli çalış­ma ortamı sağlamak.

• Çalışanları için güvenlik talimat­ları, bilgileri, eğitimleri ve gözetimle­ri sağlamak.

• Malzemelerin güvenli bir şekilde kullanımını, depolanmasını ve ta­şınmasını sağlamak.

Çalışanların yükümlülükleri ise şunlar:

• Çalışanlar öncelikli olarak işve­ren ile iş birliği içerisinde olmalı.

• Hem kendi hem de çalışma ar­kadaşlarının emniyetini gözetmeli.

• İş yerinde gördüğü emniyetli ol­mayan durum ve davranışları işve­rene raporlamalı.

• Kendilerine verilen ekipmanı amacı dışında ve emniyetsiz bir şe­kilde kullanmamalı.

• Şirket kurallarına uymalı.

• İş yerinde ve çalışma saatlerin­de alkol almamalı.

• Çalışan, tehlikelerin farkında olmalı, emniyetli çalışabilmek için gereken tedbirleri öncelikle kendisi almalı ve bu konuda istekli olmalı.

• Tedbirlerde ve ekipmanlarda eksiklik veya uygunsuzluk varsa işvereni uyarmalı, önerileri açık yü­reklilikle söylemeli.

Bir Yorum Yazın..