Fornax, Her Adımını Kalite, Sürdürülebilirlik ve Güvenlik İlkeleriyle Atmaya Devam Edecektir

Fuarda daha çok ilgi gören ürünlerimiz sürgü sistemlerimizden Katlanır kapı, Kaldır sür (Hebeschiebe) ve paralel sürme sistemlerimizdir. Sebebi ise; yıllardır dünya pazarında sirkülasyonu olan bu ürünlerin çalışma ve dayanıklılık konusunda taviz vermemesidir.

Fornax Satış ve Pazarlama Temsilcisi Rüştü Köseoğlu ‘‘Fuar Sonrası Değerlen­dirme’’ konulu röportaj soru­larımıza şu şekilde yanıt verdi;

Avrasya Pencere 2019 Fuarı firma­nız için nasıl geçti? Bilgi alabilir mi­yiz?

Avrasya fuarı firmamız açısından çok faydalı ve dolu geçti. Önceki yıllara oranla ağırladığımız müşteri­lerimiz, kurduğumuz yeni bağlantı­lar hayli artış gösterdi.

Fabrikamızın fuara 5 km mesafe­de olması sebebiyle düzenli olarak yaptığımız Fabrika gezilerimizde misafirlerimiz üretimi, Argeyi, labo­ratuvar ve depoyu yerinde görme fırsatı bulmuş ve son teknoloji oto­masyon sistemlerimizin çalışmaları­nı bizzat görerek çağımızın gerek­sinimlerine ne kadar hızlı ve kaliteli cevap verebildiğimizi inceleme fır­satı buldular.

Avrasya Pencere 2019 Fuarı’nın zi­yaretçi profili hakkında neler söy­lemek istersiniz?

Ziyaretçilerimizin yurt dışı yurt içi oranı bu yıl biraz daha yurt dışı le­hine artış gösterdi, bu durum mar­kamız ve firmamızın yurt dışında bilinirliğini daha yükseklere çıkarmış olduğunun göstergesidir.

Fuarda ilgi gören ürünleriniz hak­kında bilgi alabilir miyiz?

Fuarda daha çok ilgi gören ürünle­rimiz sürgü sistemlerimizden Katlanır kapı, Kaldır sür (Hebeschiebe) ve paralel sürme sistemlerimizdir sebe­bi ise yıllardır dünya pazarında sirkülasyonu olan bu ürünlerin çalış­ma ve dayanıklılık konusunda taviz vermemesidir. Ayrıca hırsıza karşı bir ton dayanı­mı ve çocuk kilidi özellikleriyle öne çıkan KGK ve FGS ürünlerimizde ol­dukça rağbet gördü.

Fuardan sonraki hareketliliğin sek­töre ve firmanızın satışlarına yapa­cağı etki hakkında neler söylemek istersiniz?

Her fuar döneminde olduğu gibi bu yılda fuar satışları pozitif yönde etkiledi, yeni firmaların Fornax aile­sine katılımını aynı zamanda mev­cut firmalarımızın yeni ürünlerimizi daha iyi tanıma sebebiyle sipariş kalem çeşitliliğini arttırdı.

Önümüzdeki dönemde katılım göstereceğiniz yurt içi ve yurt dışı fuarlar bulunuyor mu?

Öncelikle buradan duyurmak iste­rim ki 18-22 Haziran tarihlerinde ya­pılacak olan 42. Yapı fuarında hem 7. Salonda hem de açık alanda girişin tam karşısında katılım sağlayacağız. Ayrıca yurt dışı fuarlarında bayii ve distribütörlerimiz aracılığıyla Fornax bayrağımızı dalgalandırmaya devam etmekteyiz.

Son olarak neler söylemek istersi­niz?

Bu yıl diğer yıllara oranla Avrasya Pencere fuarına katılım daha iyi ol­duğu ve bunun sebebinin ise dün­yada kalitenin Türk mallarından da sağlanabildiği görüşünün artış gös­termesidir. Markamızın ülkemizde sektörün ön­cülüğü ipini göğüslemiş olmasının verdiği bilinçle her adımını kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik ilkeleriy­le atmaya devam edecektir. Fuarımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve röportajınız için çok teşekkür ederiz.

Bir Yorum Yazın..