Haffner Makina Röportaj

Firmamız Sektöre Adını Kazımış Ve Yön Veren Bir Şirket Olarak Anılmaktadır

Firmamız sektöre adını kazımış ve yön veren bir şirket olarak anılmaktadır. Bu şekilde anılan bir firma olmak bizi tanıtmanın doğru yolunun yüksek kaliteli ürün, hızlı hizmet ve aidiyet duygusunun benimsetilmiş olduğunu biliyoruz.

Haffner Makina Hasan SÖNMEZ ile gerçek­leştirdiğimiz söyleşide sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Geride bıraktığımız 2018 yılını sektö­rünüz ve firmanız açısından değer­lendirecek olursanız, önceki yıllara kıyasla neler söylemek istersiniz?

2018 umutlu olduğumuz ve ino­vasyon anlamında planlarımızın olduğu bir seneydi. Seneye al­dığımız kapasitesi yüksek üretim hedefli siparişler ile başladık ve devamında Mart ayında ger­çekleştirdiğimiz Kapı ve Pencere Fuar katılımı ile buna hız kattık. 6. Ay itibari ile ülkemizdeki artı yöndeki döviz hareketleri yurtiçi dengeleri değiştirdi ve yaşanan tedirginlik bizleri de etkiledi. İhracat oranı cirosunun % 80-85 aralarında seyreden bir firma olduğumuz için bizim seyrimizde çok bir değişiklik olmadı. Sadece yurtiçi piyasaya bağlı ve bu konjonktürde iş yapan firmalar adına sıkıntılı bir süreç ol­duğunu gözlemlemiş ve aldığımız tedbir ve hedeflerimizin ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk.

Firmanızın 2019 yılına dair hedef ve beklentileri hakkında genel olarak neler söylersiniz?

2019 senesi için öncelikle ülkemiz­de refah ve huzur içerisinde bir hayat sürülmesi bütün vatandaşla­rımız adına ilk temennimiz. Hedef­lerimiz tabii ki ciromuzu arttırmak ve bunu yaparken şirketimize viz­yon, imalat gücümüzü arttırmaya yönelik yeni teknolojiler ve maki­nalar katmak. Ülkemizde yaşanan ekonomik anlamdaki süreçte hala istihdam sağlamaya ayrıca de­vam ediyoruz. Örneklemek gere­kirse mevcut durumda 28 kişiden oluşan teknik servis kadromuzu donanımlı tekniker ve mühendisler ile 35 kişiye çıkartmak bu sayede hızlı çözümler üretmeye kararlıyız.

2019 yılı itibariyle pazar arayışları­nıza nasıl yön vereceksiniz?

Mevcutta büyük olan ihracat pa­zarımızı özellikle son iki yılda oldu­ğu gibi kendi ofislerimizi açarak

genişletmek ve bunu yaparken hazırda bulunan müşterilerimizin teknik servis, yedek parça vb. ko­nularda ki taleplerini hızlı ve doğru şekilde yerine getirmeye devam etmeye çalışacağız. Güney Ame­rika ve Avrupa’nın güneyinde ça­lışmalarımız etkin olarak devam ediyor. Fuarlara katılımlarımız ve müşterileri kendi yerlerinde ziyaret ile hem aradaki bağı kuvvetlendir­meyi hemde daha hızlı tespit ve sü­reç yönetimi sağlamayı planlıyoruz. Yurtiçi beklentilerimiz Tüyap Kapı ve Pencere fuarı yurtiçi piyasamızın gene hız kazanacağı inancındayız ve buna yönelik makine imalatı ve personel eğitimine ağırlık vermiş katmış durumdayız. Yurtiçi müşte­rilerinin beklentilerini ve taleplerini sektörün ilk ve lider kuruluşu olarak hem tecrübelerimizle hemde anın­da çözüm odaklı geniş AR-GE ve teknik servis ekibimizle 7/24 sonuca ulaştırabilecek durumdayız.

Önümüzdeki yıl için nasıl bir tanıtım çalışması uygulamayı düşünüyor­sunuz?

Fuar dönemleri katılımcı olarak yurtdışından birçok misafirimiz stan­dımızı ziyaret ediyor teknolojimiz, makine nitelikleri ve kurumsal kim­liğimizi tanıma fırsatı buluyorlar. Biz­lerde iyi aynı şekilde katılımcı veya ziyaretçi olarak katıldığımız yurtdışı fuarlarında o bölgelerde ki kültürel ve çalışma prensipleri hakkındaki yenilikleri takip ediyor ve bu doğrul­tuda ne kadar ön bilgi ve deneyi­mimiz olsa dahi kendimize yeni şey­ler katıp daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlıyoruz. Firmamız sektöre adı­nı kazımış ve yön veren bir şirket olarak anılmaktadır. Bu şekilde anı­lan bir firma olmak bizi tanıtmanın doğru yolunun yüksek kaliteli ürün, hızlı hizmet ve aidiyet duygusunun benimsetilmiş olduğunu biliyoruz.

2018 yılı içinde değişen sosyo-e­konomik dengelerle birlikte pi­yasadaki rekabet ortamının 2019 yılında nasıl bir seyir izleyeceğini düşünüyorsunuz?

2019 senesinde ekonomik olarak ülkemizin sağlam adımlar ve doğru kararlar ile gücünden bir şey kay­betmediğini herkese göstereceğini umuyoruz. Bizde bu süreçte ekono­mik anlamda en önemli değer olan ihracat girdisini arttırıp üstümüze dü­şeni yaparak sağladığımız bu katkı ve avantaj ile yurtiçinde müşterile­rimize ekstra kolaylık ve seçenekler sunma düşüncesindeyiz. KOSGEB ve bölgesel verilen teşvik destek­lerine uygun çalışma prensiplerimiz bütün üretici firmalar adına kolaylık olacaktır. Firma olarak vermekte olduğumuz özel danışmanlık hiz­metleriyle, zorlu piyasa şartlarında müşterilerimizin işlerini kolaylaştıra­cağımızı bu sayede sektörde fark yaratacağımızı gördük. Teşvik ve vergi avantajları konusunda ya­pacağımız yönlendirmeler daha bilinçli hareket edilmesini ve sunu­lan imkanlardan faydalanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Son olarak neler söylemek istersi­niz?

Herkesin yeni yılını kutlar, 2019 sene­sinde bereket, sağlık ve huzur dolu bir sene geçirmelerini dilerim. Birlik­te sıkı sıkıya olunduğunda zorlukla­rın üstesinden gelinip, üreten bir Tür­kiye’nin gücünü hissettireceğimize eminim.

Bir Yorum Yazın..