Özçelik Makina, 39 Senedir Varlığını Faaliyet Gösterdiği Alanı Hiç Değiştirmeden Sürdürüyor

Bu sürekliliğin vermiş olduğu deneyim ve bilgi birikimi sektörde bizi en ön sıralara taşıyor. Tam entegre çalışmanın yanı sıra geniş ürün gamına sahip bir üretici olmamız yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bizi özel kılıyor.

Özçelik Makina Satış ve Pazarlama Direktörü Volkan Biçer ‘Makine’’ konulu röpor­taj sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Ürün portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz? Makinelerinizin sun­duğu yenilikler ve sağladığı kolay­lıklar nelerdir?

Özçelik Makina 1980’den beri Alü­minyum, alüminyum kompozit pa­nel ve PVC profillerin işlenmesinde kullanılan makinaları üretiyor. Aynı zamanda ürün gamımızda ahşap, demir ve çelik profil gibi farklı en­düstriyel ürünlerin işlenmesine imkan sağlayan makinalar da var. Makina­larımızın tümü kullanıcısına ciddi bir zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Özçelik Makina olarak yeni ürete­ceğimiz makinaları her zaman kul­lanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz. Aynı şekil­de var olan makinalarımızı da geliş­tirmek için kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlerden faydalanıyoruz. Bu nedenle tüm makinalarımız, kul­lanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklerle donatılmıştır. Ayrıca, gerektiğinde makinelerimizi müşte­rilerimizin standart dışı ihtiyaçlarını giderecek donanımlarda üretiyor olmamız müşterilerimiz için büyük bir avantaj.

2019 yılı içerisinde sektöre sunmuş olduğunuz ya da sunmayı hedefle­diğiniz yeni ürünleriniz var mı?

Lansmanını Avrasya Pencere Fuarı’n­da yapmış olduğumuz ve büyük ilgi gören GARNET 5X (GARNET 5 EKSEN) makinamızı bu sene sektörle buluş­turduk. Endüstriyel ve standartların dışında farklı profiller üzerinde özel işlemler yapmak için geliştirdiğimiz GARNET X’in kullanıcılarından tam not alacağını umut ediyoruz. Ayrıca farklı açı ve kalınlıklarda alüminyum, PVC ve ahşap profilleri kesmek için ideal bir tasarıma sahip olan GEMI­NI serisini de geliştirme çalışmalarını tamamladık. Yapılan güncelleme ile kesim kapasitesini artırmayı, daha hassas ve daha geniş kesimlerle kul­lanıcıların değişen ihtiyaçlarına ko­lay çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ahşap, alüminyum ve PVC profillerin kesim işlemleri için kullanılan Portatif Radyal Kesim Makinesi NOVA isimli makinamız da kullanıcıların ihtiyaç­larına kolay çözümler sunmak için piyasaya yeni sürdüğümüz makina­larımız arasında.

İlk çeyreği, Global pazarda bize ivme kazandıracak bir gelişme  olduğunu düşündğümüz, Dünya Oto masyon Lideri FANUC’la yapmış ol­duğumuz iş birliği ile kapattık. FANUC kontrol üniteleriyle kullanıcılarımıza; kullanımı daha kolay, uzun ömürlü ve en üst seviyede verim sağlayacak yüksek işlem kalitesine sahip maki­nalar sunacağız. Türkiye alüminyum işleme sektöründe ilk olarak Özçelik Makina ile çalışma kararı alan FA­NUC; 110 ülke ve 249 lokasyonda profesyonel servis hizmeti ve 25 yıl yedek parça tedarik garantisi vere­rek kullanıcılarımıza büyük bir avan­taj sağlaayacak.

Firmanızı sektör içerisindeki diğer fir­malardan ayıran özellikler nelerdir?

Özçelik Makina tasarımlarının mer­kezinde her zaman; kullanıcı ihtiyaç­larına cevap verebilecek, yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayacak makine üretimi anlayışı yatmaktadır. Öncelikle Özçelik Makina, 39 sene­dir varlığını faaliyet gösterdiği alanı hiç değiştirmeden sürdürüyor. Bu sü­rekliliğin vermiş olduğu deneyim ve bilgi birikimi sektörde bizi en ön sıra­lara taşıyor. Tam entegre çalışmanın yanı sıra geniş ürün gamına sahip bir üretici olmamız yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da bizi özel kılıyor. Fabrikasyon üretimin içinde zaman zaman terzi işi çalışmalarımızın olma­sı kullanıcıyı büyük oranda rahatla­tan ve ihtiyaçlarına hemen cevap verebilen bir özelliğimiz.

Satış sonrasında müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Makinalarımızın yüksek performansı­nı koruyarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya büyük özen gös­teriyoruz. Bu doğrultuda Satış Sonrası Hizmetler, konusunda profesyonel ve deneyimli olan bir ekip tarafın­dan sunuluyor. SSH ekibimiz yurtiçi ve yurtdışı fark etmeden, ulaşılabilir kesintisiz iletişim ilkesi ile müşterilerin problemlerini ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlayarak güvenilir, hızlı ve çözüm odaklı bir destek sağlıyor.

Satış sonrasında SSH departmanımız periyodik aralıklarla, müşterilerimizi arayarak ürünümüz hakkındaki dü­şüncelerini alıyor ve memnuniyetleri­ni ölçümlüyorlar. Görüşme sonunda elde edilen geri bildirimler olumlu ve olumsuz olarak filtrelenerek ilgili birimlere aktarılıyor. Aldığımız bildi­rimler doğrultusunda kalite yönetimi bölümümüz ya da satış temsilcileri­miz en kısa sürede gerekli düzenle­meleri yapıyor.

Müşteri geri bildirimlerini özellikle Ar-Ge departmanımızda doğru bir şekilde değerlendirdiğimize inanı­yorum. Ekibimiz, makineler üzerinde çeşitli geliştirmelerde bulunurken bu bildirimleri dikkate alıyor. Böylece makinelerimizin daha verimli ve kul­lanıcı dostu bir profile sahip olması­na olanak sağlıyoruz.

Firma olarak hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

Bilindiği üzere Özçelik Makina ola­rak 39 senedir faaliyet alanımızı hiç değiştirmeden sektörde ki varlığımızı devam ettiriyoruz. Bu sürekliliğin ver­miş olduğu bilgi ve deneyim birikimi sayesinde yurt içinde olduğu kadar yurt dışı sektöründe de en ön sıralar­da yerimizi alıyoruz.

Şu anda ihracat yaptığımız ülkeler beş kıtaya da yayılıyor. Amerika’dan Güney Kore’ye, Endonezya’dan İs­viçre’ye kadar uzanan geniş bir ülke portföyümüz bulunuyor. Bu ülkelerde bir Türk firması olarak önemli bir mar­ka değeri oluşturmayı başardık. Bu başarıyı daha da ileriye götürmek en birincil hedeflerimizden bir tane­si. Hedeflediğimiz ihracat pazarları­mızı ise büyüme trendine girmiş olan ülkeler oluşturuyor.

Firmanızın gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere Özçelik Makina tam entegre çalışan bir üreticidir. Bu ne­denle ham maddeden bitmiş ürü­ne kadar tüm süreçlerde Ar&Ge ve inovasyonu en ön planda tutuyoruz. Sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler tasarlamanın yanında var olan ürünlerimizi de her zaman geliştiriyoruz. Özçelik Makina’nın odak noktasında her zaman, tüm yenilik ve gelişmelerin global pazar­da rekabet edebilecek standart­larda ve güçte olma ilkesi var. Bu ilke doğrultusunda oluşturduğumuz hedeflerimize kendi kaynaklarımızla ulaşma gayreti içerisindeyiz.

Ocak ayı itibariyle, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ülke ekono­misinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması he­defiyle ortaya koyduğu teşvik deste­ğini alarak Tasarım Merkezi unvanının sahibi olduk. Bu unvanın, ürünlerimizi uluslararası standartlarda geliştirme sürecine ivme kazandıracağını dü­şünüyorum. Zamanın doğru yönetil­mesi, teknolojinin ve ihtiyaçların he­men hemen her gün güncellendiği günümüzde çok önemli. Bu neden­le ürünlerimizi zaman kaybetmeden tasarlamak ve hızlı bir şekilde pazara sunabilmek için Ar-Ge departmanı­mızda gelişmiş tasarım, simülasyon ve planlama yazılımları kullanıyoruz.

Bir Yorum Yazın..