Özgenç Makina Olarak, Alüminyum ve PVC Makineleri Alanında Geniş Bir Ürün Çeşitliliğine Sahibiz

Özellikle otomasyon ve Ar-Ge alanında yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin işini kolaylaştıracak, daha hassas ve verimli makineler üretiyoruz.

Özgenç Makina Servis Mühendisi
Murat ONAT BAŞAR

Özgenç Makina Servis Mühendisi Murat ONAT BAŞAR röportaj soruları­mızı şu şekilde yanıtladı;

Ürün portföyünüz hakkında bilgi alabilir miyiz? Makinelerinizin sun­duğu yenilikler ve sağladığı kolay­lıklar nelerdir?

Özgenç Makine olarak Alümin­yum ve PVC makineleri alanında tek kafa setlerden, otomasyona yönelik makinelere kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz. Özellik­le otomasyon ve Ar-Ge alanında yaptığımız yatırımlarla müşterilerimi­zin işini kolaylaştıracak, daha has­sas ve verimli makineler üretiyoruz. Ürettiğimiz her makinede kullanıcı­nın kullanımını düşünerek hareket ediyoruz.

2019 yılı içerisinde sektöre sunmuş olduğunuz ya da sunmayı hedefle­diğiniz yeni ürünleriniz var mı?

Alüminyum firmalarından gelen talepler doğrultusunda 2019 yı­lında üretimine başladığımız boy beslemeli alüminyum kesim ve iş­leme merkezimiz bu ayın sonunda tamamlanacak. Yoğun bir Ar-Ge süreci ve sektörel deneyimlerimizi kullanarak tasarlanan, alüminyum profillerin işlenmesinde büyük hız, yüksek hassasiyet ve kolaylık sağla­yacak. Daha şimdiden bu makine için yüksek sayıda talep aldık.

Yazılım departmanımızın işleme merkezlerimizin kolay program­lanması ve kurulum süreçlerini kısaltmak için geliştirdiği adına “TURBOMACRO” dediğimiz yazılı­mımız tamamlandı. Bu program sa­yesinde artık müşterilerimiz kendileri bize bağlı kalmadan profillerin çizi­mi üzerinde (görsel) olarak işlem ta­nıtabilir, isterlerse ek bir yazılım kul­lanmadan tanıttıkları işlemleri profil üzerine kendileri istedikleri şekilde dizerek makinenin çalışacağı iş lis­tesini oluşturup, doğruca makine­ye göndererek işlerini yapabilirler. Ayrıca bu program çift kafa kesim makinelerimiz ile de uyumlu olarak çalışmaktadır.

Firmanızı sektör içerisindeki diğer firmalardan ayıran özellikler neler­dir?

Özgenç makina olarak sektördeki her türlü yeniliği takip ediyor, çok sayıda fuara katılıyor, Müşterilerimizden aldığımız geri dö­nüşleri değerlendirip bu doğrultu da Ar-Ge’mizi şekillendiriyoruz. Yaptığımız Ar-Ge’ler Kaliteden ödün vermeyen yapımız, nitelikli çalışanlarımız, satış sonrası hizmet­ler ve katılımcı yönetim zihniyetimiz ile birleşince Özgenç Makina’ yı di­ğer firmalardan ayırıyor.

Satış sonrasında müşterilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

Satış sonrası hizmetler bu sektörde özellikle en çok problem yaşanan sorunlardan biri, makineyi yalnızca satmak değil ayrıca sattıktan sonra takip etmek, müşteriden gelen geri dönüşler doğrultusunda Ar-Ge’ye bilgi vererek geliştirmeye katkı sağ­lamak, oluşan problemleri çözmek ve müşteriye gerekli desteği sağ­lamak gerekiyor ancak sektördeki birçok firmanın bu alana gerekli önemi göstermediğini görüyoruz tabi hal böyle olunca Özgenç Ma­kina satış sonrası hizmetlerde üst konumda yerini alıyor ve müşterile­rimize aşağıdaki hizmetleri sağlıyo­ruz;

Kurulum, Yedek parça desteği, uzaktan bağlantı desteği, 7/24 ser­vis hizmeti, periyodik bakım, eğitim

Firma olarak hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyorsunuz?

Türkiye ekonomisinin lokomotif sek­törü olan makine imalat sanayisi içinde üretimimizin %73’ünü ihraç ediyoruz.Tasarım içeriği ve üretim teknolojisi açısından nitelikli emek yoğun üretim özellikleri ile yerli kat­ma değeri en yüksek sanayi dalla­rından biridir. Ürünlerimiz 5 kıtada 70’den fazla ülkede faaliyet göster­mektedir. 2019 yılında yurt dışı bayi sayımızı artırmak yönünde bir karar aldık, bu çerçevede gerekli görüş ve değerlendirmeleri yapıyoruz zaten Avrupa’da markamızı kanıt­ladık diğer ülkelerde de marka de­ğerimizi göstermek ve satışlarımızı artırmak için yatırımlarımız devam ediyor. Son zamanlarda Balkan ül­kelerinin çok yoğun talepleri mev­cut buraya çok sayıda setler sattık, ayrıca Hindistan pazarına yaptığı­mız yatırımlarla, katıldığımız fuarlar ile yüksek bir pazar payı elde ettik, Güney Amerika’da sektörün devi EMMEGI ile yaptığımız ortaklık ile birlikte çalışmaktayız. Rusya pazarı­nın yavaşta olsa tekrar canlandığını görmekteyiz buradaki temaslarımı­zı sürdürüyoruz. Bu seneki amacımız geçen sene %73 olan ihracat ora­nımızı %80’in üzerine çıkarmak.

Bir Yorum Yazın..