Pencere Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB)’ın da Desteklediği Avrasya Pencere, Cam ve Kapı 2019 Fuarları Gerçekleşti

Avrasya Pencere 2019 Fuarı 20. Kez kapılarını açarak Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektörü bir araya getirdi. Fuar ile eş zamanlı olarak Avrasya Cam ve Avrasya Kapı fuarları 06 –09 Mart 2019 tarihleri ar­asında pencere, cam, kapı üreticileri ve ihracatçıları ile sektörün yerli ve yabancı pro­fesyonellerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi. ektörün önde gelen yerli, yabancı firma ve firma temsilcilikle­rinin yoğun katılımı ile gerçekleşen fuarlarda şirketler; ürünlerini 4 gün boyunca ziyaretçilere tanıtma fır­satı buldu.

Kapı-Pencere endüstrisini geliştir­mek ve iyileştirmek adına faaliyet­lerde bulunmaya devam eden Pencere Üreticileri Kalite Birliği Der­neği (PÜKAB), fuar boyunca çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Fuarın açılış töreni öncesi, bu yıl Pencere Fuarının 20., TÜYAP’ın ku­ruluşunun 40. Yılı dolayısıyla, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bü­lent Ünal’a, PÜKAB Yönetim Kuru­lu Başkanı Sayın Kaan Kutlu tara­fından günün anlam ve önemini belirtmek üzere bir hediye takdim edildi.

Fuarın ilk akşamı düzenlenen kok­teylde de sektörün önemli temsilci­leri bir araya gelerek fuarın 20. Yılını da kutladı.

Sektörümüz adına kuruluşuna Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ALUTEAM ve Girişimci Alüminyum Sanayici ve İş adamları Derneği (GALSİAD) ile başlanan, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından destek­lenen “Alüminyum Cephe ve Sis­tem Test Merkezi – ASTEL” projesinin sektörel daha fazla alanda faydalı olabilmesi adına projeye diğer ku­rum ve kuruluşların da destek ver­mesi konusunda PÜKAB ile işbirliği yapılmasının ön protokolü taraflar­ca 08.03.2019 tarihinde 20. Avrasya Pencere Fuarı’nda imzalandı.

Bu iş birliği protokolü ile Alüminyum cephe ve sistem testleri dışında di­ğer yapı uygulamaları ve aksesuar testlerinin merkeze kazandırılması hedefleniyor.

Bunun yanında; Pencere Üreticile­ri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), 06 Kasım 2018’de Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lise­si ile imzalanan iş birliği Protokolü gereğince, okulun öğrenci ve öğ­retmenleri de fuarı ziyaret ederek, sektörümüzü yakından tanıma fır­satı buldular.

PÜKAB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kutlu, “Avrasya Pencere Fua­rı sektörümüz için çok önemli, ulus­lararası bir platformdur. Her geçen yıl da önemi artmaktadır.

Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerimiz için ihracat pazarlarındaki yeri­mizin önemini ortaya koymakta, sektörümüzün büyüklüğünü anlat­maktadır. Tüm dünya ve ülkemizin de içinden geçtiği zorlu ekonomik koşullara rağmen daha çok ça­lışıp ekonomiye daha fazla katkı sağlamamız gerektiğini her zaman belirttim. Bu noktada da fuar gibi etkinlikleri çok iyi değerlendirip doğru ilişkiler kurmaya çalışmak ge­rektiğini düşünüyorum.” dedi.

Fuarda her yıl olduğu gibi PÜKAB üyesi firmalar da katılımcı ve ziya­retçi olarak yer aldı.

Bir Yorum Yazın..