PÜKAB Gündem Toplantısı Gerçekleştirdi

“Gündem Buluşması”nda; Ekonomist Prof.Dr. Emre Alkin ile sektörümüzün duayen ismi Oktay Alptekin konuk edildi.

Kapı-Pencere endüstrisini geliştirmek ve iyileştirmek adına faaliyetlerde bulun­maya devam eden Pencere Üreti­cileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAB), 03 Nisan tarihinde düzenlemiş ol­duğu toplantıda sektörün önemli temsilcilerinden oluşan paydaş­larını ve üyelerini bir araya getirdi. Çok sayıda katılımcının yer aldığı “Gündem Buluşmaları”nın bu ayki toplantısı; “Zor Zamanlarda Ayakta Kalmak” başlığı ile düzenlendi.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kutlu ve Yönetim Kurulu Üye­leri’nin ev sahipliği yaptığı toplantı­nın konuk konuşmacısı Prof.Dr. Emre Alkin bir sunum yaptı.

Sektörümüzün duayen ismi Oktay Alptekin’in tecrübelerini paylaştığı toplantıya katılım oldukça yüksekti.

Başkan Kaan Kutlu “Sektörümüzün gelişmesi için üyelerimizin kurumsal ihtiyaçlarının da gözetilerek be­lirlediğimiz gündem konularımızı düzenli olarak görüşmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda hem top­lantımıza katılan üyelerimize, hem de değerli bilgi ve birikimlerini bi­zimle paylaşan konuk konuşmacı­larımıza teşekkür ederiz” dedi.

Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçek­leşen toplantı, iyi dileklerin paylaşıl­ması ve bir sonraki toplantıda gö­rüşme temennisi ile tamamlandı.

Bir Yorum Yazın..