Şişecam Düzcam ‘Avrasya Cam Fuarı’nda İleri Teknolojiyle Üretilen Yeni Ürünlerini Tanıttı

Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, “Avrasya Cam 2019 Fuarı”nda yerini aldı. Şişecam Düzcam 6-9 Mart tarihleri arasında Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen“Avrasya Cam 2019 Fuarı”nda sergilediği yenilikçi ürünleriyle fuar ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Türkiye düzcam pazarının li­deri ve Avrupa’nın en büyük üreticisi Şişecam Düzcam, 6-9 Mart tarihleri arasında Tüyap İs­tanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlen, Avrasya Cam 2019 Fua­rı’ndaki yerini aldı. Dört gün süren fuarda en yeni teknolojilerle üret­tiği çeşitli performanslardaki cam­larını tanıtan Şişecam Düzcam, 8 Mart’ta düzenlediği keyifli kokteyl­de de sektör temsilcileriyle bir ara­ya geldi.

Yüksek üretim kapasitesiyle sağla­dığı avantajını yenilikçi ürünleriyle destekleyen Şişecam Düzcam, Av­rasya Cam 2019’da en yeni ürünü olan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam’ın lansmanını gerçekleştirdi. Fuarda etkin ısı yalıtımı ve güneş kontrolü sağlayan yüksek perfor­manslı yeni temperlenebilir ürünle­rinin yanı sıra dekorasyon camlarını da sergileyen Şişecam Düzcam’ın standını ziyaret eden sektör profes­yonelleri, bir yandan, enerji tasar­rufu sağlayan cam ürünleri hakkın­da yerinde bilgi alırken bir yandan da Isıcam’ın sıcak ve soğuğa karşı üstün yalıtım özelliklerini test edip deneyimleyebildikleri Isıcam K 3+ Test Tüneli’ne büyük ilgi gösterdi.

Şişecam Düzcam’ın fuarda öne çı­kan ürünleri:

İki camın daha güçlü ve daha da­yanıklı tabakalar yardımıyla ısı ve basınç altında birleştirilmesiyle üre­tilen ve geleneksel lamine camlara göre güvenlik performans özellikleri daha yüksek seviyelere çıkarılan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam, daha fazla güvenliğin istendiği cepheler, cam zeminler, cam mer­divenler ve cam korkuluklar gibi strüktürel camlamalarda ekstra güç ve güvenlik sağlar. Mimarla­ra strüktürel camlamalarda daha etkili bir performans imkanı sunan Şişecam Ultra Güçlü Lamine Cam, olası cam kırılmalarında standart PVB’ye göre daha uzun süre sağ­lam bir şekilde ayakta kalarak ya­ralanma risklerini en aza indirir.

Üç gümüşlü yeni ürün ‘’Şişecam Temperlenebilir Solar Low‑E Cam Nötral 60/28’’ yüksek ışık geçirgen­liği ve maksimum güneş kontrolü sayesinde mükemmel seçiciliğe sa­hip, düşük yansıtma ve nötral etki­nin ön plana çıktığı karma kullanım­lı projeler ile rezidans, okul, hastane, manzaralı konut ve otel projelerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm sunmak­tadır.

1,0 W/m2K ısı geçirgenlik katsayısı­na sahip “Şişecam Temperlenebilir Solar Özel olarak geliştirilen temperle­nebilir boyanın düzcama uygu­lanması ile elde edilen “Şişecam Temperlenebilir Boyalı Cam” ise dış cephede spandrel cam uygu­lamalarının yanı sıra iç mekanda da dekorasyon amaçlı kullanılarak, estetik ve şık çözümler sunmaktadır.

Low-E Cam Nötral 70/37” tek bir kaplama ile daha etkin ısı yalıtı­mı ve güneş kontrolünü bir arada sağlamanın yanı sıra şeffaflığın ve düşük yansıtmanın ön plana çıktı­ğı rezidans, villa ve mağaza vitrin camlarında tercih edilmektedir.

Bir Yorum Yazın..