SMC’nin 60. Yıldönümü Röportajı Yoshiyuki Takada / Yönetim Kurulu Başkanı

Smc’nin kuruluş dönemini bize anlatır mısınız?

Bundan tam 60 yıl önce SMC kurulduğunda, neredeyse tamamının yarı zamanlı olarak ça­lıştığı 8 personeli vardı. Kendimize ait bir telefonumuz dahi yoktu. İhti­yacımız olduğunda yandaki küçük matbaa şirketinin telefonunu kulla­nır, iletişimimizi bu şekilde sağlardık. O zamanlar SMC’nin bir dünya li­deri olacağı hiç aklıma gelmezdi. Oldukça yoğun çalışıyorduk ve bu­nun gibi büyük şeyleri hayal etmek için de hiç vaktimiz yoktu.

60 yıllık geçmişiniz hakkında bize ne söyleyebilirsiniz?

60 yıl uzun bir süre, fakat sonuç olarak hepimiz günlük hedefleri­mizin üstesinden geliyor ve ilerli­yoruz. Tüm harcanan emekler ve kazanımlar bir araya getirildiğinde bugün elde ettiğimiz başarıya ula­şıyoruz. Birlikte emek sarf eden tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize ve bayilerimize bugünkü başarımıza olan katkılarından dolayı canı gö­nülden teşekkür ediyorum.

Başarınız için bir kaynak belirtin desek ne cevap verirsiniz?

SMC’nin başarısındaki en önemli faktör, iyi dengelenmiş bir yönetim ve müşterilerimize karşı olan du­yarlılığımız olduğunu söyleyebilirim. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına her zaman önem veriyor ve bu konuda bizlere yardımcı olacak tüm bilgile­ri dikkatlice topluyoruz. Bu bilgiler ışığında müşterilerimizin taleplerini karşılayacak şekilde ürünler geliş­tiriyor, sağladığımız ürünlere olan yaklaşımlarına göre her geçen gün fonksiyonlarımızı daha da iyileştire­rek inovasyona katkıda bulunuyo­ruz.

SMC’nin yol haritası, üretim ve sa­tış anlamında, ilk günden bu yana nasıl ilerledi? Gelecek hakkındaki planlarınız nelerdir?

SMC, üretimin ve Ar-Ge’nin yanısıra kendisini satışa da adamıştır. Üreti­mimizde sermaye yatırımları yapar­ken, aynı zamanda personel sayı­mızı artırarak satış gücümüzü de üst seviyeye taşıdık. 40 yıldan uzun bir süre önce, pnömatik teknolojisini kullanan makinaların geliştirilme­si ve üretilmesi gerektiğine dair bir fikirimiz vardı. Kendi başımıza bu tarz makinaları geliştirmenin olduk­ça zor olduğunu biliyorduk ve çok yoğun çalıştığımız bir dönemde bu zorlu görevi üstlenerek otomasyo­na katkı sunan ürünler geliştirmeye başladık. Şu anda, makine tasarla­yan yetenekli mühendislere üstün parçalar sağlayan global bir fir­ma haline geldik. Dünya çapında %36’lık pazar payı ile pnömatikte dünya lideri bir şirket olarak, hafifli­ğe, kompaktlığa, çoklu işlevselliğe, enerji tasarrufuna önem veren, tü­keticilerin gerçekten istedikleri ve kolaylıkla kullanabilecekleri kom­ponentleri üreten bir firma olmaya devam edeceğiz. Bu politika gele­cekte de değişmeyecektir.

Bize faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Global bir şirketi yöneten bir kişi olarak sizin gibi başarılı ol­mayı hedefleyen diğer firmalara ne yapmalarını önerirsiniz?

SMC’nin satışlarının %70’ten fazlası şu anda Japonya dışına yapılıyor. Dünya genelinde 83 ülkede satış noktamız var ve bunların her biri bağımsız olarak faaliyet gösteriyor. Kabiliyetlerimizi kapsamlı bir şekil­de küresel alanda sergileyebilmek adına Japonya ve diğer ülkeler arasındaki küresel işbirliği güçlü tutuyoruz. Diğer tüm firmalara da tavsiyem bu olur.

SMC’nin 60. yılı hakkında neler söyleybilirsiniz? Sizin için önümüz­deki süreç nasıl devam edecek?

Eğer SMC bir insan olsaydı, Kan­reki’ye göre (Çin zodyak takvimi­nin tam döngüsü) tam 60 yaşında olacaktı. Bunun Japon kültüründe anlamı, yaşadığımız her 60 yıl bir döngüdür ve bu döngü tamam­landıktan sonra insan yeniden do­ğar. Bizim için önümüzdeki 60 yıl ikinci bir büyüme dönemi olacaktır. Kısacası SMC yeniden doğdu diye­biliriz. Bu ikinci dönemimizde daha çok müşterinin beklentisini karşıla­yabilmek adına, kuruluşumuzdan beri var olan “SMC Anlayışı”na dönecek ve gelecekte yapmamız gereken işleri, tutkuyla beraber hep birlikte yapacağız.

Bir Yorum Yazın..