SMC’nin Son Çıkan Valfi Hava Hazırlayıcı Üniteleri İçin Modüler Bir Çözüm Sunuyor

SMC’nin son çıkan VP#17 (VP517/717) serisi valfleri, elektriksel kontrolün gerektiği hava hazırlayıcı ünitelerinde kullanılmak üzere 3 yollu bobinli açma kapama valflerini piyasaya sürmüştür.

Pnömatikte dünya lideri SMC, hava hazırlayıcı üni­telerine kolayca bağlana­bilen ve borulama adaptörüne ih­tiyaç duymayan, alandan kazanç sağlayan VP#17 modüler valf serisi­ni tanıtıyor.

Açma kapama valfleri, basıncı tahliye etmenin (hava beslemesi kesildikten sonra hatta kalan artık basınç) ya da bakım dönemlerin­de, hava hazırlayıcıların bulunduğu her uygulamada kullanılabilir.

Valfin verimliliği için tükettiği ener­jiye bakılır. VP#17 valf serilerinde, DC bobini tetiklemek için sadece 0.35 W güç gerekir. Akışkan yönü sağdan sola ya da soldan sağa ayarlanabilir olması nedeniyle montaj esnekliği sağlar. IP65 koru­ması, valfin farklı ortamlarda kulla­nılmasına olanak tanır.

SMC yetkilisi: “VP#17 serisi, hava hazırlayıcı ünitesine modüler bağ­lanabilen 3 yollu bobinli valf ürün yelpazemize katıldı. Bu bobinli valf­lere ek olarak, manuel valfler (VHS serisi), yumuşak başlatma fonksi­yonlu valfler (AV serisi ) ve müşteri­lerimizin SMC’den beklediği güven­lik standardı uyumlu (VG/VP serisi) valfler de ürün çeşitlerimiz arasında bulunur”.

SMC Corporation, 1959 yılında Ja­ponya’da kurulmuş, günümüzde 83 ülkede faaliyet gösteren, 33 ül­kede üretim yapan, Tokyo borsasın­da işlem gören, 20.000’in üzerinde çalışanı, 1450 Ar&Ge mühendisi ve 4 ülkede Ar&Ge merkezleri bulu­nan, başta pnömatik olmak üzere endüstriyel otomasyon alanında 12.000 Temel, 700.000 ürün çeşidi sunan, 2017 mali yılında 5.3 milyar US$ ciroya ulaşmış, sahip olduğu %36’lık pazar payı ile Pnömatikte Dünya Lideri bir firmadır.

1993 -2010 yılları arasında, SMC, Tür­kiye’deki faaliyetlerini bir distribütör firma üzerinden yürütmüştür. 2010 yılında, gelişen Türkiye pazarına paralel, SMC Turkey Otomasyon A.Ş., %100 Japon sermayesi ile SMC Corporation firmasının Türkiye iştira­ki olarak kurulmuştur. SMC Türkiye, İs­tanbul Merkez ofisi, deposu, imalat alanı dışında dört şehirde bulunan ofisleri ve 10 farklı şehirdeki bayileri ile Türk sanayisine hizmet etmek­tedir. Konusunda uzman genç di­namik mühendis kadrosu, yerinde müşteri ziyaretleri, teknik eğitimler, teknik destek, enerji tasarruf dene­timleri, tasarım desteği, otomasyon desteği, v.b. gibi müşteri hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, gezici fuar araçları, bölgesel toplantılar, teknik sunumlar, her yıl katılınan fuarlar ile SMC çözümleri tüm Türkiye’de tanı­tılmaktadır. Türkiye’de tuttuğu güç­lü stok ve Belçika merkez depodan günlük uçak sevkiyatları sayesinde hızlı ürün teslimatı sağlanmaktadır.

Bir Yorum Yazın..