Tremco Illbruck Röportaj

2019’da Özellikle Dijital Pazarlama Alanında Markamızı Daha Görünür Kılmayı Planlıyoruz

2019’da özellikle dijital pazarlama alanında markamızı daha görünür kılmayı planlıyoruz. Aynı zamanda var olan ve potansiyel müşterilerimiz ile daha yakın iletişim kuracağımız mecralara yöneleceğiz.

Tremco illbruck satış müdürü Uğur Altıntopu yıl sonu de­ğerlendirme konulu röportaj sorularımızı şu şekilde yanıtladı;

Geride bıraktığımız 2018 yılını sek­törünüz ve firmanız açısından de­ğerlendirecek olursanız, önceki yıllara kıyasla neler söylemek is­tersiniz?

Özellikle 2018 yılının ikinci yarısı sek­törümüz ve bizler için bir hayli zorlu geçti. Kurdaki ani yükseliş ve dal­galanmalar, artan faizler ile bera­ber maliyetlerin artması piyasanın durgunlaşmasına yol açtı. Finans­man maliyetlerinin artması ve yapı stokundaki fazlalık, firmamız gibi yapı sektörüne hizmet veren firma­ların ciro ve karlılığına doğrudan etki etti.

Firmanızın 2019 yılına dair hedef ve beklentileri hakkında genel olarak neler söylersiniz?

2019 yılının, 2018 yılının ilk yarısı ve ondan önceki yıllara nispe­ten daha durağan geçeceğine inanıyoruz. Finansman maliyet­lerindeki artış ve yapı stokundaki fazlalık bizlere 2019 yılının sektör açısından zorlu bir yıl olacağını göztermektedir.

2019 yılı itibariyle pazar arayışları­nıza nasıl yön vereceksiniz?

2019 yılı bizler için dış pazarlara yönelme yılı olacaktır. Türkiye ofi­sinin sorumluluğunda bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Orta Asya ülkeleri bizler için her ne ka­dar Türkiye pazarı kadar olmasa da birer pazar alternatifi olma yönün­dedir. Firmamızın organizasyonel yapısındaki değişiklikler ile beraber yıllardır Türkiye pazarında gösterdi­ğimiz performans ile yeni birkaç ül­kenin daha sorumluluğumuz altına verilmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki yıl için nasıl bir tanıtım çalışması uygulamayı düşünüyor­sunuz?

2019’da özellikle dijital pazarlama alanında markamızı daha görünür kılmayı planlıyoruz. Aynı zamanda var olan ve potansiyel müşterilerimiz ile daha yakın iletişim kuracağımız mecralara yönelmeyi planlıyoruz.

2019 yılı içinde katılmayı veya biz­zat gerçekleştirmeyi planladığınız sektörel etkinliklerden bahseder misiniz?

2019 Tüyap Kapı Pencere fua­rında tremco illbruck olarak yer alacağız. Bunun dışında 2018’de gerçekleştirdiğimiz sektörede yeni teknolojileri tanıttığımız etkinliğimize benzer farklı konuları ve konukları sektörün ileri gelenleri ile buluş­turduğumuz etkinlikler yapılabilir.

2018 yılı içinde değişen sosyo-e­konomik dengelerle birlikte pi­yasadaki rekabet ortamının 2019 yılında nasıl bir seyir izleyeceğini düşünüyorsunuz?

2019 sadece yapı sektörü için değil tüm sektörler için kıran kırana reka­betin yaşanacağı bir yıl olacaktır. Türkiye her ne kadar zorlu bir süreç­ten geçse de yabancı yatırımcılar için vazgeçilmez bir pazardır. Fir­malar yapısal bazı önlemler alarak 2019 yılını en az hasarla atlatmaya ve büyümeden ziyade mevcut du­rumlarını korumaya çalışacaklardır.

Bir Yorum Yazın..