Türk Yapı Sektörünün Zirvesi 42. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 18-22 Haziran 2019’da Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor!

42 yıldır Türk yapı sektörünün ve bölgesinin en büyük uluslararası buluşma noktası olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul bu yıl 18-22 Haziran tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

42 yıldır Türk yapı sektörünün en büyük zirvesi olan Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 18-22 Haziran tarihleri arasında Tü­yap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Yapı Fuarı – Turkey­build İstanbul en son yenilik ve tek­nolojileri barındıran ürün çeşitliliği, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün zirvesi olacak. Fuarda yapı ve malzeme sektörünün 2019 gündemleri, “İh­racat, Renovasyon ve Teknoloji” üçgeninde 5 güne yayılan oturum­larda ele alınacak.

Fuar açılış gününde ise sektörün öncü derneklerinden ÇEDBİK, GİİP, GİSP, GYODER, İNDER, İSTANBUL SMD, İZMİR SMD, TMMMB, TÜRK SMD, TÜRKİYE İMSAD, ULI TÜRKİYE’nin baş­kan ve yatırımcılarının yer alacağı “gündem buluşması” kapsamında 2018-2019 yılı değerlendirilecek, 2020 öngörüleri paylaşılacak. Ay­rıca Türkiye Turizm Yatırımcıları Der­neği, Türkiye Eximbank ve Türkiye İMSAD yöneticileri tarafından “Ya­tırım Odağı Forumu’nda sektörde yeni pazar ve odak alanlarından “Turizm ve İnşaat” gündeme alına­cak.

Her yıl Yapı Fuarı – Turkeybuild İs­tanbul’un sunduğu platformla gelenekselleşmesi öngörülen bu­luşmada, sektörün geçirdiği yılın malzeme, inşaat, ekonomi ve plan­lama perspektiflerinden değerlen­dirilmesi, gelecek projeksiyonlarının tartışılması, fuarın ilk gününden me­sajlar verilmesi ve yerel yönetim ile devlet politikalarının mercek altına alındığı konu başlıklarının gündeme gelmesi hedeflenecek.

Bu yıl 17 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı ve 90.000 üzerinde ziya­retçiyi ağırlamayı hedefleyen Yapı Fuarı’nda bu yıl da iş makineleri, nalburiye ve el aletleri, yapısal çe­lik, prefabrike yapılar, yapı sistem­leri, iç yapı ve dekorasyon, duvar

ve döşeme kaplamaları, banyo – mutfak donanımları, kapı ve ak­sesuarlar, elektrik, aydınlatma, oto­masyon, yalıtım, yapı kimyasalları, boya, çatı, doğrama (kapı – pen­cere), cephe, otomatik kapı – ge­çiş sistemleri, gölgelendirme, kaba yapı, tesisat, asansör, çevre düzen­leme ve yazılım alanlarında hizmet veren yerli ve yabancı firmalar yer alacak. Katar, İran, Rusya, Çin, BAE, İtalya, Suudi Arabistan, Güney Kore, Tayvan, Çek Cumhuriyeti, KKTC, Türkiye, Almanya, Polonya, Ukrayna, Hindistan ve Portekiz gibi birçok ülke fuarda yeni ürün ve hiz­met teknolojileriyle yer alacak.

İç piyasada yaşanan durgunluğu yurt dışından gelecek profesyonel alıcılarla gidermeyi ve sektörde ih­racat için doğru adres olmayı he­defleyen fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek VIP Yurt Dışı Alım Heyeti programı kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Alman­ya, İran, Filistin, Katar, BAE, Cezayir, Birleşik Krallık, Hollanda, Suudi Ara­bistan, Fransa, İspanya, Hindistan gibi ülkelerden 120’nin üzerinde yabancı alıcıyı ağırlayacak. Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle hedef ülkelerden önemli yabancı alıcıları tüm katılımcı ve ziyaretçi­lerle buluşturacak. Geçen yıl ilk kez uygulanan ITE Connect Eşleştirme Programı (Matchmaking Sistemi) ile bu yıl da tüm katılımcılar, ziya­retçiler ve hosted buyer’lar ücretsiz olarak akıllı telefon ve internet uy­gulaması üzerinden hızlı ve etkili bir şekilde networking yaparak, doğru müşteri ve tedarikçilerle bağlantı kurup ağlarını genişletme fırsatı ya­kalayacaklar.

Fuar 5 gün boyunca 5 farklı tema ile ziyaretçileri ağırlayacak!

Türk yapı sektörünü farklı içeriklerle buluşturacak fuarda bu yıl da bir­çok etkinlik gerçekleşecek. 30’un üzerinde etkinlik, 90’ı aşkın ulusal ve uluslararası uzman konuşmacının yer alacağı Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 2019’a bu yıl 11 binin üze­rinde uluslararası ziyaretçinin gel­mesi bekleniyor.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, 5 gün boyunca 5 farklı temada gün­dem buluşmalarına ev sahipliği ya­pacak. Ayrıca yerinde deneyim ve öğrenimle de fuarı renklendirecek etkinlikler yer alacak.

Yapı Arena, mimari ve iş odaklı panellere, ortaklığa yönelik otu­rumlara, yeni tasarım ve teknoloji araçlarının sohbetlerine ve “ilham verici” anahtar konuşmacı konfe­ranslarına ev sahipliği yapacak. Yapı Arena aynı zamanda “İnovas­yon” odaklı Yapı Innovation özel bölümüyle de sahnesini, 2019 yılının yeni ürün ve teknolojilerinin tanıtıldı­ğı canlı sunum ve seminerlere ayı­racak.

Başkanlar forumu ve yeni yatırım odakları panelinin gerçekleşeceği 18 Haziran Salı günü ihracatta ba­şarılı olmak için sektörde yeni odak­ları keşfetmek adına “Yol Haritası” teması işlenirken, farklı pazarlarda

iş ve ortaklık geliştirme boyutlarını öğrenmek için “Global Oyuncu Ol­mak” teması 19 Haziran Çarşamba gününün odağında yer alacak. 20 Haziran Perşembe günü, Teknoloji, malzeme ve inovasyon kesişiminde işin yenilik ve tasarım boyutu ele alınarak sektörde farklılaşma ve bir adım önde olmak için “Teknoloji” tüm yönleriyle konuşulacak.

Kuzey yarım kürede Güneş ışığın­dan yararlanılan en uzun gün olan 21 Haziran Cuma günü, aynı za­manda “Dünya Güneş Günü” ola­rak kutlanıyor.

Bugüne özel, değişen iklim koşulla­rını dikkate alan, Sektörün nabzını tutarak işin gündem ve iç Pazar trendini irdeleyecek bugünde Ve­rimli alternatifler oluşturmak üzere “Yeni, Yenilenme ve Yenilenebilirlik” konuları planlama, malzeme ve ta­sarım boyutlarıyla ele alınacak.

Genç profesyonellere, yeni me­zunlara ve öğrencilere malzemeyi tanıyarak yerinde deneyim boyu­tu kazandıran, aynı zamanda mi­marlık, yaratıcı düşünce ve tasarım üzerinden sosyal sorumluluk yük­leyen Yapı Unplugged Yaz Okulu Atölyesi’nin fuar boyunca ortaya çıkardığı modüller fuarın son günü 22 Haziran Cumartesi tanıtılacak.

Deneyim ve öğrenime renk kata­cak fuar paralelinde kurgulanan diğer etkinlikler ise şöyle:

İç mimari, yalıtım ve yapı malzeme­si, cephe ve doğrama, kaba yapı ve şantiye grubu ürünleri olmak üzere 4 güne özel tasarlanan farklı ziyaretçi gruplarının ilgi ve çalışma alanlarını kesiştiren moderatör eşli­ğindeki mimari ustalık sınıfları, Yapı Masterclass; “Tasarla Türet, Robot­la Üret!” çağrısıyla fuar boyunca eş zamanlı olarak robotik üretim ve sohbetlerine Fabb iş birliğiyle ev sahipliği yapacak Yapı Robot Zone ve son olarak da hayalimizdeki me­kanları ve Mars’taki evimizde yaşa­mayı deneyimleyeceğimiz Garage Atlas iş birliğinde yaratılacak Yapı VR Home.

Fuar, pazarı tanımayı ve birçok po­tansiyel müşteri ile bir araya gel­meyi sağlıyor!

Yapı Fuarı’na katılmanın önemini vurgulayan EVDEMA İnsan Kay­nakları Müdürü Sebahattin Duran, “Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul sektörde çok önemli bir rol oynuyor. Geçen yılı, katılımcı ve ziyaretçi sa­yısı açısından değerlendirdiğimizde oldukça iyiydi. Sektörün lider şirket­leri de bu platformda olduğundan fuara büyük bir talep oluyor. Birçok yeni müşteriyle tanıştık. Buradaki ilk hedefimiz kendimizi pazara tanıt­maktı. Yıllar geçtikçe fuar bizim için hem yerli hem de yabancı müşte­rilerimize çok daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir platform haline geldi; bu yüzden de Yapı Fu­arı-Turkeybuild İstanbul’a neredey­se her yıl katılıyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki önemli müşterilerimizin birçoğuyla bu fuarda tanıştık. Bu yıl bu seçkimize yaklaşık beş ay önce üretimine başladığımız banyo ve mutfak mobilyalarını da ekleye­ceğiz. Yapı Fuarı 2019’a çok daha büyük bir stand ile katılım sağlaya­cağız” dedi.

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 42 yıldır sektörün gelişimine yön veri­yor!

42 yıldır Yapı Fuarı-Turkeybuild İstan­bul, uluslararası bir platform olarak ülkemiz inşaat sektörüne ayna tut­tuğunu dile getiren ITE Turkey Bölge Direktörü Kemal Ülgen; “ Sektörü­nün dünyadaki 5 büyük fuarından biri olma başarısını gösteren Yapı Fuarı’nı bu yıl 42. kez düzenliyoruz. Bir süredir dalgalanmalar gören inşaat sektörünün bu yıl bir den­gelenme süreci içerisinde olması beklendiğine dikkat çeken Ülgen, “2019 yılında ihracat önemli bir çıkış yolu olarak gözüküyor. İnşa­at malzemeleri ihracatında %7-8 arasında bir artış olması ve 23 mil­yar dolara yaklaşması öngörülüyor. Tüm alt sektör grupları için ihracat pazarlarında olanakların iyileşmesi bekleniyor. İç pazarda, diğer yıllar­dan farklı olarak iki gelişme daha beklentiler arasında. Bunlardan biri yeni inşaat işlerinde talebin azal­masıyla birlikte yenilenme pazarının hareketlenmesi, diğeri ise döviz kur­larının ithalatı sınırlaması sebebiyle iç pazardan tedarikin artması. Tüm bu dönüşümün ortasında inşaat sektörünün kalbi Yapı Fuarı-Turkey­build İstanbul’da atıyor. Binlerce yerli ve uluslararası profesyonel zi­yaretçi ve alım yetkilisiyle buluşarak ihracat fırsatlarını yakalamak ve potansiyel müşterilerle buluşmak isteyen firmalar sektörün buluşma noktasında yerini alıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Bir Yorum Yazın..