Türkiye İMSAD Nisan 2019 Sektör Raporu Açıklandı: Nisan Ay’ı Mevcut İnşaat İşlerinde 2,3 Puan Artış Yaşandı

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Nisan 2019 Sektör Raporu’nda; mevcut inşaat işlerinde mevsimselliğin de etkisiyle 2,3 puan artış yaşandığı, bundan sonraki artışta yeni inşaat başlangıçlarının önemli olacağı belirtildi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sa­nayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Nisan 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri sana­yi üretiminde sert küçülme Şubat ayında da devam etti. Ocak ayın­dan sonra Şubat ayında da üre­timde önemli bir gerileme yaşandı. 2019 yılının Şubat ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2018 yılının Şubat ayına göre yüzde 22,0 küçüldü. Böylece 2018 yılının ikinci yarısında başlayan üretim­deki sert küçülme 2019 yılında da devam etti.

İhracattaki artış üretim kaybını te­lafi edemedi

Yılın ilk iki ayında üretimin geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 23,1 gerilemesiyle, üretimde dörtte bire yakın bir kayıp oluştu. Üretimdeki gerilemede inşaat işlerindeki küçül­me ve iç talepteki keskin daralma etkili oldu. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi.

Soğutma ve havalandırma dona­nımları üretiminde artış yaşandı

2019 yılının Şubat ayında 22 alt sektörden 21’inde üretim, geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Birçok önemli alt sektörde yüksek üretim kayıpları yaşandı. Şubat ayında en yüksek üretim düşüşü yüzde 47,8 ile hazır beton sektöründe oldu. Parke ve yer döşemeleri üretimi yüzde 35,2, merkezi ısıtma radyatörleri ve su kazanları üretimi yüzde 39 düştü. Seramik kaplama malzemeleri üre­timi yüzde 17,1 geriledi. Şubat ayın­da 9 alt sektörde üretim gerilemesi yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Soğutma ve havalandırma dona­nımları, yüzde 3,6 ile üretim artışı gerçekleşen tek alt sektör oldu.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nde yaşanan artış ümit verici

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2018 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde geriledi ve Aralık ayında 46,1 puan ile yılı en düşük seviyeden kapat­tı. Yeni yılın ilk 4 ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nde kade­meli artış sürdü. Güven Endeksi ilk 4 ayda 15,1 puan artış göstererek 61,2 puana yükseldi. İnşaat Sektö­rü Güven Endeksi Nisan ayında da 1,9 puan artış gösterdi. Sektörde çözüm bekleyen sorunlara rağmen güvende toparlanma yaşanması ümit verici bir gelişme oldu.

Mevcut inşaat işleri seviyesi Nisan ayında 2,3 puan arttı

Mevcut inşaat işleri seviyesi geçen yılın ikinci yarısından başlayarak 2019 yılı Ocak ayına kadar sert bir düşüş, yeni yılın Şubat ve Mart ay­larında ise önemli yükselme göster­mişti. Mevcut inşaat işlerinde artış Nisan ayında yavaşlayarak sürdü. Yükselişte mevsimsellik de olumlu katkı sağlamaya devam etti. Mev­cut inşaat işleri seviyesi 2019 yılı Ni­san ayında 2,3 puan artış gösterdi. Bundan sonraki mevcut işlerin artı­şında yeni inşaat başlangıçlarının önemli olacağı öngörülüyor.

Bir Yorum Yazın..